Ekonomi 👛

Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. De intäkter som kan skaffas beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av ekonomin.
En källa till finansiering är möjligheten att i efterskott söka bidrag från Folkuniversitetet.
I övrigt bär medlemsavgifter och entréavgifter kostnaderna. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna ytterligare medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Ge gärna ett medlemskap på en väns bemärkelsedag eller som julklapp. Medlemsavgiften är 100:-/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953 eller swishas till nummer 123 562 75 75Till det numret kan också entréavgifter och årsavgifter swishas.

Förslag/ideer
Styrelsen tar tacksamt emot förslag/ideer kring verksamhetens innehåll och utformning samt som anknyter till verksamhetsidén.

Dela kunskapens frukt med Senioruniversitetet i Sollefteå!