GDPR ⚖️

För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Kassören ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress, samt telefonnr.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.