Medlemssammankomster 👨‍👩‍👦‍👦

En medlemssammankomst på temat ”Sollefteå igår och i morgon” skall hållas i höst. Medlemssammankomsten anordnas som två digitala föredrag i oktober och november enligt nedan. Vi får då också möjlighet att prova digitala lösningar. På grund av Coronan blir det inga fysiska möten i höst.

Oktober föredraget är nu avklarat och Carina Alms föredrag har rönt stor uppskattning. Vi ligger nu i startgroparna för att färdigställa Mikael Näsströms föredrag den 18/11 kl 14:00.

2020-10-07  kl 14.00 – 14.30 Carina Alm: Sollefteå igår

Carina Alm är utbildad konstpedagog. Under ett antal år verkade hon som bildlärare inom Sollefteå kommun. Yrkeslivet avslutades som kommunens arkivföreståndare. Föredraget behandlar de kommunvapen som nyttjats inom vad som idag är Sollefteå kommun.

Det digitala föredraget ”Sollefteå igår” är nu sänt via senioruniversitetets Facebooksida onsdagen den 7/10 kl 14:00 och finns i webbversion här för den som inte kunde koppla upp sig

2020-11-18 kl 14.00 – 14.45  Mikael Näsström: Sollefteå i morgon

 Mikael Näsström är systemvetare. Merparten av sitt yrkesliv har han tjänstgjort inom Sollefteå kommun. Inledningsvis verkade han inom IT-sektorn för att idag vara tillväxtchef. Föredraget behandlar det näringslivsarbete som bedrivs.

Del två av det digitala föredraget med Mikael Näsström som ciceron skall sändas onsdagen den 18/11 kl 14:00 via senioruniversitetets Facebooksida. Väl mött då !