Medlemssammankomster 👨‍👩‍👦‍👦

En medlemssammankomst på temat ”Sollefteå igår och i morgon” skall hållas i höst. Medlemssammankomsten anordnas som två digitala föredrag i oktober och november enligt nedan. Vi får då också möjlighet att prova digitala lösningar. På grund av Coronan blir det inga fysiska möten i höst.

2020-10-07  kl 14.00 – 14.30 Carina Alm: Sollefteå igår

Carina Alm är utbildad konstpedagog. Under ett antal år verkade hon som bildlärare inom Sollefteå kommun. Yrkeslivet avslutades som kommunens arkivföreståndare. Föredraget behandlar de kommunvapen som nyttjats inom vad som idag är Sollefteå kommun.

2020-11-18 kl 14.00 – 14.30  Mikael Näsström: Sollefteå i morgon

 Mikael Näsström är systemvetare. Merparten av sitt yrkesliv har han tjänstgjort inom Sollefteå kommun. Inledningsvis verkade han inom IT-sektorn för att idag vara tillväxtchef. Föredraget behandlar det näringslivsarbete som bedrivs.