Medlemssammankomster 202113:e oktober kl 14 – 15.30 medlemssammankomst i Missionskyrkan
Kjell-Åke Hermansson, Västernorrlands industrihistoria
Kjell-Åke Hermansson är styrelseordförande för näringslivsarkivet i Norrland.
Föredraget belyser den industrialiserade utvecklingen i vårt län från slutet av 1500-talet till moderna tider och beskriver näringarnas historia från vattensågar till ångsågar och pappers- och massabruk. Några underrubriker: från kolning till järnbruk, skogarnas historia, skeppsfart och varv och från flottning till vattenkraft. Samhällsutvecklingen och industrialiseringen sätts in i sin rörelse och utveckling.

Dagens värd: Paul Gerdin

3:e november kl 14 – 15.30 medlemssammankomst visning av nya Gudlavbilderskolan
SKl 14:00 den 3/11 inbjöd vi till ett studiebesök Gudlavbilderskolan och det helt nybyggda skidgymnasiet samt på fordonsprogrammets lokaler liksom på lokalerna för det nystartade el- och energiprogrammet. Den som guidar oss runt på skolan är biträdande rektor Pär Bodin. Den officiella Invigningen av skolan kommer att ske under våren men fr.o.m. vårterminen kommer alla elever, förutom de som går på Skedom, att åter finnas på Gudlav Bilderskolan. Vi samlades utanför det nybyggda skidgymnasiet. Vi förutsatte också att du som deltog var fullt vaccinerad och inte hade några symptom.
Anmälan till vår mail eller i kommentarsfältet på facebook

Dagens värd: Pär Bodin