Referat 2017 📜

2017-12-06 Jan Samuelsson: Finland – från riksdel till självständig stat

Senioruniversitetet i Sollefteå uppmärksammade 100-årsdagen av Finlands självständighet med en föreläsning av Jan Samuelson, professor i historia vid Mittuniversitetet, under rubriken Finland – från riksdel till självständig stat.

Finland, en självklar del av det svenska riket ända från 1249 fram till 1809, har en spännande historia på grund av sitt utsatta läge med gräns mot Ryssland och från 1809 som ett storfurstendöme under Ryssland fram till självständigheten 1917. Jan Samuelson gav publiken en detaljrik guidning från Stora nordiska kriget i 1700-talets början (med etablerandet av den nya ryska huvudstaden Sankt Petersburg på svensk mark), som resulterade i att Sverige fick lämna ifrån sig de baltiska provinserna och förlorade viktiga finska områden vid ryska gränsen samt, kanske smärtsammast, Åland. Bygget av fästningen Sveaborg – det största byggprojektet i Sveriges historia – som skulle hjälpa Gustaf III att inta Sankt Petersburg, gav ingen seger. Sen kom Rysslands ockupation av Finland under Napoleonkrigen då Sverige slutgiltigt förlorade Finland.

Och historien fortsatte med ett århundrade av rysk överhöghet, men relativ självständighet, fram till det blodiga revolutionsåret 1917 då bolsjevikerna krossade tsarväldet och förvandlade Ryssland till Sovjetunionen och Finland såg sin chans att förklara sig självständigt. Tyvärr med ett tragiskt inbördeskrig som följd. Men idag kan vi ändå gratulera till 100 år av eget styre.

Ett intressant och engagerande föredrag som väckte många nya frågor att besvara.

Hervor Sjödin

2017-11-08 Björn Fjaestad: De 25 intressantaste bilderna från 32 år på Forskning & Framsteg

Senioruniversiteten sysslar med folkbildning. En sann folkbildare har gästat Sollefteå. Docenten, f.d. adjungerade professorn i forskningskommunikation och f.d. chefredaktören för Forskning & Framsteg under 32 år Björn Fjæstad med bakgrund i Sollefteå. Han har bott sju år i Kilforsen, gått folkskola i Åsmon, realskola i Ramsele och första året i gymnasiet i Sollefteå. Han anser att han tillbringat de mest personlighetsdanande åren i en människas liv i bygden, för Björn 11–18 års ålder.

Björn har under sin tid som chefredaktör publicerat 25 000 bilder, vilket innebär att han granskat cirka 250 000 bilder. Tjugofem av dessa bilder var dagens tema. Vi fick ett brett spektrum av kunskap, ett axplock. Oscarsvinster förlänger livet med nästan fyra år. Varför humlan kan flyga. Hur svårt det är att könsbestämma män och kvinnor. En djuphavsfiskhona lever i symbios med hanen vars enda uppgift i livet är att bita sig fast i honans buk och producera spermier, en sexuell torped. Det finns ett nordiskt brödlandskap som främst beror på typen av kvarnar som använts. Om asteroiden, som utrotade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan, inte hade träffat jorden, skulle kanske dinosauriearten Troodon ha utvecklat en teknisk civilisation och intagit människans nisch. Det svenska sättet att leva är i ett globalt perspektiv extremt, långt från lagom. Det här var verkligen folkbildning.

Bertil Sundqvist

2017-10-18 Anders Fällström: Hur många dimensioner lever vi i?

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) firade sitt femårsjubileum den 18 oktober 2017 med en föreläsning av före detta Sollefteåbon, numera Rektorn för Mittuniversitetet, Anders Fällström, som talade över två ganska olika ämnen: Dimensioner och Demokrati. Före kaffet satte han ordentliga myror i huvudet på den månghövdade publiken, i talet om dimensioner. Vi som alltid hade trott på det vi lärde oss i skolan, att vi lever i en tredimensionell värld, fick tänka om radikalt. Förutom de tre dimensionerna finns för det första en fjärde, nämligen tiden! Men till exempel en sockerkaka med fem ingredienser, är inte den egentligen fem-dimensionell? Och universum? Tio-elva dimensioner kan man hitta enligt forskningen. Men när Anders kom in på Poincarés och senare von Kochs tankar om de olika dimensionerna, blev det aningen teoretiskt. Hur kom von Koch fram till d=log4/log3= 1,26? Läs en bok om fraktaler, tröstade Anders, så klarnar det!

Efter kaffet fick vi en annan tankenöt. Hur organiserar vi egentligen våra val? Är det verkligen så att rätt person vinner?  Anders räknade upp fem olika mätmetoder för att få fram ett valresultat.  Metod 1. Majoritetsval (flest röster).  Metod 2. Poängmetoden, d.v.s. att de röstande får sätta 4 poäng på den kandidat de vill ska vinna, 3 på den näst bäste och så vidare. Den siste får alltså noll. Metod 3. Eliminering: den som fått minst röster som första alternativ, faller först o.s.v. Metod 4. Alla möter alla, ungefär som i en fotbollsserie. Metod 5. Primärval, där två kandidater vaskas fram till slutomgången. Samtliga dessa metoder används i verkligheten i olika länder.

Via ett diagram över hur sextiofyra olika personer röstat på fem olika kandidater i ett val, kunde Anders elegant visa att, beroende på vilken av de fem olika metoderna man använde, vann varje kandidat samma val varsin gång, beroende på vilken mätmetod som användes! Något konfunderade tumlade vi ut i den mångdimensionella verkligheten.

Hervor Sjödin

2017-09-13 Mats Jonsson: Nya Norrland

SiS startade höstens föreläsningsserie på bästa tänkbara sätt. I talarstolen stod författaren, serietecknaren, journalisten,  samhällsiakttagaren med mera, med mera, Mats Jonsson, uppväxt i Bollstabruk på 1970-80-talen, journalistutbildad i Sundsvall, boende och verksam i Stockholm, sedan mitten på 90-talet. Ämnet för dagen var hans senaste bok: Nya Norrland, som uppmärksammats stort, bland annat i litteraturprogrammet Babel i SVT.

Mats var ett ensamt barn: inga syskon, inga lekkamrater i den lilla byn, 2 km från Bollstas på den tiden levande centrum. Redan som barn ritade och skrev han, gjorde serier från sex-årsåldern!  14 år gammal, fick han ett bidrag publicerat i den av honom högt älskade serietidskriften Galago, och därmed var han fast. Han är en minst sagt annorlunda serietecknare. Huvudpersonen är oftast han själv och historierna handlar om hans egna erfarenheter.  Men hela hans familj och personer i hans omgivning får finna sig i att medverka. Efter ett antal självbiografiska böcker: Unga Norrlänningar (1998), Hey Princess (-02), Pojken i skogen (-05), Mats Kamp (-11) har han i år färdigställt  Nya Norrland, en bitter uppgörelse med ett samhällssystem, som tillåter ett samhälle, Bollstabruk, förfalla totalt i glömska och uppgivenhet; husen förfaller, samhällsservicen försvinner, företagandet dör ut, ungdomarna flyttar så snart de kan, samtidigt som samma samhälle rymmer ett  av världens största och modernaste sågverk, som genererar miljardvinster.

I ett nötskal skildrar Mats här hela Norrlandsproblematiken: här skapas enorma bidrag till den svenska bruttonationalprodukten. Bara i Bollsta uppnår man samma BNP/capita som i Stockholm, det samhälle i Sverige, där ekonomin går som mest på högvarv, där nya bostäder växer upp för att ta emot alla nyinflyttade. I Bollsta river man. Det ena Sverige dör, det andra frodas, så att det har växtvärk. Nationalstatens kontrakt har brutits, som Mats sade.

Med serietecknarens alla verktyg: allvar, humor, statistik, pedagogiska myllrande bilder, personlig egen historia skildrar Mats Jonsson skeendet på ett makalöst skickligt och gripande sätt. Applåderna ville aldrig sluta!

Hervor Sjödin

2017-05-03 Yngve Gustafsson: Det goda åldrandet – myt eller verklighet?

Vårterminens sista föreläsning hölls den 3 maj av den från olika TV-program välkände professorn i geriatrik Yngve Gustafsson, årets Umebo. Salen var knökfull. Föreläsningen satte nytt besöksrekord för Senioruniversitetet i Sollefteå.

Rubriken ”Det goda åldrandet – myt eller verklighet” täckte ett brett spektrum av frågor, rörande den åldrande människans behov och sättet att tillgodose dem. Yngve Gustafsson påpekade att ordet ’senil’ i svenskan har en klart negativ klang, medan det i andra språk har betydelser som klok, värdig, livserfaren, full av visdom. Han visade på hur lite man i vården förstår de äldres situation. Han presenterade rader av kuslig statistik över onödiga fallolyckor, direkta felbehandlingar, livsfarlig felmedicinering, beroende på okunskap om den åldrande kroppens reaktioner.

Hans lärorika, humoristiska, på många sätt satiriska föreläsning utmynnade i ett antal råd till den stora seniorpubliken. För att leva gott bör man äta rätt d.v.s. näringsrikt. En liten hamburgare innan sängdags var ett praktiskt råd. Sov gott. Sömnen är värdefull återhämtning för kroppen. Äldre bör inte banta. Fysisk aktivitet är bättre. Ät D-vitamin under vinterhalvåret. Var en ifrågasättande patient. Förebygg ensamhet. I Sverige är 80% av de över 80 år ensamstående.

Ett bra sätt att undvika ensamhet är att delta i Senioruniversitetets evenemang. Nytt program för hösten presenteras i slutet av augusti. Vi firar även 5-års jubileum i oktober. Väl mött!

Hervor Sjödin

2017-04-05 Marie Louise von Bergman Winberg: Entreprenörskap och lokal utveckling i internationellt perspektiv.

Den 5 april höll professor emerita Marie Louise von Bergmann Winberg ett välbesökt föredrag med rubriken Entreprenörskap och lokal utveckling i internationellt perspektiv.

Marie Louise von Bergmann hade under sin tid på Mittuniversitetet ett samarbetsprojekt kallat BRANDR med Sollefteå kommun i samband med regementsnedläggelserna och den stora omställning kommunen då genomgick. Projektet gick ut på att skapa kommunala varumärken. I publiken fanns flera av hennes dåtida samarbetspartners, som gladdes storligen att åter få sammanträffa med henne. Hon uttryckte också sin stora glädje över att få återse denna för henne så spännande, sköna stad och konstatera hur den utvecklats under de senaste åren.

De viktigaste faktorerna för en orts lokala utvecklingspotential är självklart invånarna och den lokala miljön. I Sollefteå har vi en fantastisk miljö och vi bör minnas att det enkla konceptet för framgång är ”Gräv där du står”, d.v.s. tag vara på de möjligheter som finns på den egna orten.  Samhällsnyttan kräver att de små orterna utvecklas. Den pågående koncentrationen av all verksamhet till Stockholm är egentligen obegriplig. En utflyttning av verksamheterna skulle vitalisera hela landet. Många småorter, som t.ex. Gnosjö, Åre, Trångsund sjuder av liv och företagsanda. Och har i stort sett ingen arbetslöshet.

Fyra nordiska städer ingick i projektet: förutom Sollefteå var det Steinkjer och Sortland i Norge samt Akureyri på Island. Det var oerhört intressant att se hur de fyra orterna hade reagerat på och utvecklats på olika sätt under projektets gång. En givande frågestund avslutade föreläsningen.

Hervor Sjödin

2017-01-25 Bertil Sundqvist: Kvalitetsförbättringsforskning – ett nytt forskningsfält

Medlemmarna i SiS hade den 25 januari nöjet att få lyssna till en av sina egna styrelsemedlemmar, tandläkaren och bettfysiologen Bertil Sundqvist, som under en rolig, klok och mycket pedagogisk föreläsning, generöst delade med sig av sina tankar, kunskaper och erfarenheter från ett långt yrkesliv. Så tandläkare han är, har han inte lagat några tänder de senaste tjugofem åren, utan ägnat all sin energi åt ett alldeles nytt forskningsfält: Kvalitetsförbättringsforskning.  År 2007 lade han fram sin doktorsavhandling inom just detta område.

Bertil, som är född i Hoting, hade hittat en vietnamesisk världskarta, som visade de sex viktigaste platserna i Sverige, varav Hoting var en! Underrubrik på framförandet blev då: Hur det kan bli, när en Hoting-bo tänker. Där kan man verkligen säga att han var på bettet.

Tankarna som genomsyrade föreläsningen var faktiskt av mycket humanistisk natur. Bertil definierade t.ex. Kunskap som en sammansmältning av Vetande, alltså det vi läst oss till, och Kunnande, alltså det vi lärt genom praktik. Han talade om den relativa upplevelsen av smärta, som ingen egentligen kan mäta; om hur själen och kroppen samspelar; om hur kroppens smärta ofta speglar oron i själen och vice versa; om hur “dubbelblinda randomiserade studier” avslöjar de obegripliga resultat, som placebo, mot allt förnuft, ger i alla medicinska undersökningar.

Hur mycket mer kommer vi om hundra år att ha lärt oss förstå av samspelet mellan kropp och själ? Där finns mycket, mycket mer att lära, menade Bertil och fick den varmaste och längsta applåd jag hört på Senioruniversitetet. Välförtjänt. Han var, som sagt, verkligen på bettet.

Hervor Sjödin