Referat 2018 📜

2018-11-28 Ulla Gudmundsson: NATO – frälsning eller hot?

Den 28 november föreläste skribenten, diplomaten, tidigare analyschefen på UD, Ulla Gudmundson, över ämnet Nato – frälsning eller hot?

Ulla Gudmundson gästade SiS redan för två år sedan, då hon berättade om sina erfarenheter från sin tid som ambassadör vid Vatikanstaten. En intressant föreläsning som åhörarna hade i gott minne.

Med Nato har Ulla Gudmundson arbetat som biträdande chef för Sveriges Natodelegation 1995-1999. Arbetet resulterade så småningom i en bok, Nato i närbild (2000).

Få förkortningar väcker så mycket känslor som Nato. Antingen är man för eller emot. Nato bildades 1949, efter andra världskrigets slut och har nu funnits i 70 år. Nato är i grunden en idé, baserad på de starka banden, mellan Europa och USA, som går tillbaka till 1600- och 1700-talen då européerna koloniserade Amerika. Västeuropa, nota bene, Västerlandet är kittet i Nato. Man är skyldig att hjälpa varandra. Nato är en politisk organisation med militär strategi. EU däremot är en politisk organisation med mycket bredare mål. EU startade först 1957, och bestod då av den ”inre cirkeln” i Europa-politiken, de ”civiliserade” länderna. Turkiet kom till exempel med i Nato 1952, men har ännu inte accepterats av EU. Ett land kan inte vara med i EU, om man inte är en demokrati. Men otroligt mycket har ju hänt sedan Nato och EU bildades. Hotet om ett kärnvapenkrig, som var dominerande under Sovjettiden, har mattats och numera, efter terrordådet den 11 september 2001, ligger tonvikten på kampen mot religiöst färgad terrorism.

Ska Sverige då vara med i Nato?  Ja, om krig utbryter i vårt närområde och Sverige dras med, är alla överens om att det vore en militär fördel att vara med i Nato. Men om vi nu går med i Nato, ökar då inte risken för krig runt Östersjön? I så fall måste också Finland gå med! Annars blir Finlands geografiska läge ohanterligt. Däremot kan Finland gå med, utan att Sverige behöver göra det. Det viktiga för Sverige är att vi har ett eget adekvat försvar.

Detta är den korta sammanfattningen av en fantastiskt intressant och tankeväckande föreläsning.

Hervor Sjödin

2018-11-21 Medlemsaktivitet: Studiebesök Mittuniversitetet Sundsvall

Livslångt lärande kan ske på mångahanda vis. Ett är att förkovra sig via senioruniversitetets verksamhet. Enligt verksamhetsidén skall denna präglas av yppersta kvalitet samt närhet till forskningsfronten.

45 medlemmar valde att 21:a november delta i ett studiebesök vid Mittuniversitetet på inbjudan av rektor Anders Fällström. Den berikande dagen innehöll gruppvisa besök vid fem forskningsmiljöer. Engagerade forskare presenterade framsynta idéer. Ett axplock följer: Vid ”Avdelningen för design” fick vi ta del av tankarna kring tillkomsten av den senaste mjölkförpackningen. ”Centrum för demokrati och kommunikation” levererade visdomsord rörande fragmenteringen av det politiska landskapet. Samverkan i nya former inom ”Centrum för ekonomiska relationer” kan resultera i bättre finansieringsmöjligheter för verksamheter på landsbygden. Tekniska lösningar för att ersätta produkter av plast med andra baserade på skogsråvara kunde studeras vid ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa”. Där visades även försök att med grafen konstruera nya typer av batterier. Vid ”Centrum för sensorer och elektronik” fick vi en inblick i hur flygplatser kan fjärrstyras. Härutöver gavs en presentation över hur sensorer kan användas inom sjukvården för att förhindra uppkomsten av liggsår.

Med råge uppfyllde studiebesöket målen enligt verksamhetsidén!

Berndt Lindström var en inspirerande färdledare.

Vid pennan: Christer Persson

2018-10-24 Torbjörn Åkerstedt: Sömn och hälsa

SiS hade den 24 oktober ännu ett celebert besök: professorn i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Torbjörn Åkerstedt, som tack vare att hustrun härstammar från Näsåker, gärna kom till oss i Sollefteå!

Torbjörn Åkerstedt är landets förnämsta auktoritet på det som upptar cirka en tredjedel av vår sammanlagda livslängd, nämligen sömnen. Sömn och hälsa löd rubriken kort och gott. Att sova är livsviktigt för hjärnans återhämtning. Sömn-EEG visar mycket tydligt aktiviteterna i hjärnan under de olika stadierna av sömn, från insomnandet ner till djupsömnen och upp till den ytliga REM-sömnen, då vi drömmer. Första halvan av sömnen är viktigast, slutfasen kan man faktiskt hoppa över! Det gamla påståendet att det är under timmarna före midnatt man sover bäst innehåller faktiskt en hel del sanning! Det viktiga är att vi hinner fylla på energi, eliminera avfallsprodukter, rensa minnet och återställa den emotionella balansen. Mycket sker när vi sover, som t.ex. tillförsel av tillväxthormon och testosteron, vitalisering av immunsystemet.

Bästa sättet att få en god sömn är att gå eller springa långa sträckor, medan hjärnan löser komplicerade problem! Vår biologiska klocka är viktig för sömnkvaliteten, vilket skapar problem för skiftarbetande. Ju senare vi lägger oss, desto kortare tid sover vi. För lite sömn gör oss känsligare för sjukdomar, t.o.m. en vanlig förkylning! Betydligt allvarligare är naturligtvis att sömnbrist, förutom irritation och minnesproblem, kan ge diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdom, depression, utbrändhet, demens och många andra sjukdomar.

Trots all denna kunskap på området har sömnproblemen ökat starkt på senare år i Sverige, i synnerhet bland kvinnor! Det finns massor av goda råd att ta del av för att förbättra sin sömn. Gör det! Och sov gott! Det är viktigt och väldigt skönt.

Hervor Sjödin

2018-10-10 Mai-Lis Hellénius: Senaste nytt inom livsstil och hälsa

Den 10 oktober fick SiS celebert besök: Mai-Lis Hellénius, prisbelönt författare till den bästa livsstilsboken, professor vid Karolinska Institutet, överläkare vid Livsstilsenheten vid Karolinska Sjukhuset i Solna, hade äntligen hittat en tid då hon kunde komma till Sollefteå. SiS ordförande Christer Persson avslöjade vid sitt välkomstanförande att det tagit sju år! Salen var givetvis knökfull.

Rubriken löd: Senaste nytt inom livsstil och hälsa. Få saker kan engagera oss mera. Forskningen på området är enorm och vissa resultat är så entydiga att man till och med funnit det oetiskt att fortsätta forska på grupper som får kostråd, jämfört med andra. Kostråden räddar så tydligt liv och ökar livskvaliteten så påtagligt att alla måste få del av dem!

Föreläsningen hade tre teman. 1. Vart är vi på väg? Modern forskning visar på oroväckande tendenser: vikten ökar, konditionen minskar, stroke drabbar allt yngre personer, i synnerhet de med lägre utbildning, vi äter fel och rör oss för lite. 2. Det är livsfarligt att sitta stilla! Ändå sitter vi stilla mer än tio timmar per dygn. I alla åldrar! Unga sitter mer än 80-åringar! Stillasittandet ger ökad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, psykisk ohälsa, överdödlighet. 3. Bästa maten. Innerst inne vet vi ju alla att det är Medelhavskosten som får oss att leva längre, ger lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, Parkinson, Alzheimer… Matpyramiden är så viktig att man kan få en affisch gratis från Lung- och hjärtfonden!

Avslutningsvis några goda råd: Underskatta aldrig livsstilens betydelse! Ta riskerna för stillasittande på allvar! Underskatta inte den lilla rörelsen! Varje steg räknas. Njut av maten och det goda livet tillsammans! Applåderna ville aldrig sluta.

Hervor Sjödin

2018-09-19 Rikard Eriksson: Vad händer med arbetskraften när företaget lägger ner?

Så var det dags för säsongens första föreläsning från Senioruniversitetet i Sollefteå. Föredragshållare var Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi i Umeå. Han har under senare år lett ett forskningsprojekt om individuella och regionala effekter av företagsnedläggningar. Titeln på hans föredrag var ”Vad händer med arbetskraften när företag läggs ner?”

Ja, vad händer? Föredragshållaren presenterade elegant bilder med statistik över vad som har hänt hittills. Utvecklingen präglas av urbanisering. Så som i hela världen. Klyftan mellan stad och landsbygd ökar. Men det finns stora regionala skillnader.

Han konstaterar att de flesta människor på lång sikt  klarar krisen efter att ha blivit av med sitt jobb. Några återanställs. Några kan få liknande sysselsättningar på plats eller i närheten. Men några flyttar. Oftast till en större ort. Detta gynnar inte regionen. Det som är bra för individen är inte alltid bra för regionen!

Han poängterade vikten av utbildning. Nytt arbete kan växa fram ur existerande kunskap. Flytten sker delvis för att erhålla utbildning. Flytten till tätorten ökar kumulativt. De som stannar är oftare äldre än yngre. Och saknar ofta högre utbildning. Kvinnor fångas ibland  upp i vårdyrken i offentlig sektor och stannar av familjeskäl. Risken är stor för svagare individer att inte hitta något på plats och inte ha resurser att flytta.Tillverkningsjobb försvinner och serviceyrken ökar i omfattning. Men detta gäller framförallt i storstad.

Det mesta som vi fick höra var nog dystert. Ur vår synvinkel i glesbygd. Att åstadkomma skatteutjämning med hänsyn till ”gleshet” i folkmängd vore en ide tyckte han. Och att ersätta kapitalförslitning i glesbygd. (t. ex. skog och kraftverk). Och att minska antalet kommuner.

Barbro Fröst

2018-05-02 Jan Fagius: Musikens plats i hjärnan eller hemisfärernas musik

I går var det åter dags för föreläsning i Senioruniversitetet i Sollefteå.

Föredraget hette  ”Hemisfärernas musik eller musikens plats i hjärnan.” Föreläsare var Jan Fagius. Han är neurolog vid Uppsala Universitet och har mest arbetat med sjukdomen MS. Men han har också intresserat sig för musikhantering i hjärnan.

Vi fick se många vackra bilder (tagna med MR teknik) på hjärnans anatomi. Med en ännu nyare teknik, PET, (positron-emissionstomografi) kan man studera hur blodflödet i olika delar av hjärnan varierar vid olika typer av aktivitet. Vi fick se hur centra i hö hemisfär (hjärnhalva) ”lyste upp” då personen i fråga lyssnade på musik. Och ännu mer vid utövande av musik.

Varje frisk människa har en medfödd begåvning för att tala ett språk och blir ofta virtuos på detta. Och talcentrum sitter i vänster hemisfär. (Vänstersidig stroke ger talstörningar.)

Man har stridit om huruvida musiken uppfattas mest av höger eller vänster hjärnhalva. Det verkar till sist som om musik engagerar flera delar av hjärnan. Tonhöjden och den ”känslomässiga” sidan av musik hör mest hemma till höger. Uppfattning av rytm och även mer utvecklad analys av det man hör bearbetas i vänster hjärnhalva.

En mycket intressant del av föredraget handlade om det lilla barnets musikuppfattning. Även ett ofött barn lyssnar till musik och sång utanför sitt lilla rum. Med olika undersökningsteknik har man kunnat fastställa att barnet kan minnas en ofta spelad melodi efter det förlossningen ägt rum!! Barn föredrar musik som låter ”konsonant”(harmonisk) ”Dissonant” musik (som ofta förekommer i nyskriven konstmusik) är frustrerande, ger ingen god känsla.

Vi fick också höra att vaggsång låter på ett ganska likartat sätt över hela världen.

Det har diskuterats om musik har haft något värde för vår evolution. Om den varit viktig för vår överlevnad? Musiken har onekligen stor betydelse för många människor  när det gäller trivsel och livskänsla.  Den kan stärka samhörighet och minska konflikt. Och den finns hos alla människor över hela världen.

Man vet med bestämdhet att språket har haft evolutionär betydelse.

Men— troligen är musiken en rolig biprodukt!! Människan är inte bara ”Homo Sapiens”, den visa människan, utan också ”Homo Ludens”, den lekande människan. Som har lekt med ljuden och åstadkommit musik!

Det var en spännande föreläsning

Barbro Fröst

2018-04-18 Anders Persson:  Bilden av roseniansk väckelsefromhet i Merabs skönhet och andra texter av Torgny Lindgren

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) gästades den 18 april av Anders Persson, Umeå Universitet, som bl.a. skrivit en avhandling om ”Jungfru- och moderstematiken i svensk romantik”, men också studerat  vilken påverkan väckelserörelsen i Norrland haft på våra stora västerbottniska författare, till exempel Sara Lidman, P-O Enquist och Torgny Lindgren.

SiS ordförande Christer Persson hälsade välkommen och berättade hur han, sedan vi sist träffades, hade varit i Umeå och med rörelse och stolthet emottagit Rosenströmska Stiftelsens stora pris 2018 för ”kvalificerad folkbildning i glesbygd”. Med några väl valda citat av Torgny Lindgren överlämnade han därefter ordet till Anders Persson.

Ämnet för Anders’ föreläsning var ”Bilden av roseniansk väckelsefromhet i Merabs skönhet och andra texter av Torgny Lindgren”. Med många citat och underfundiga funderingar fick han auditoriet att inse vilken stark påverkan bibelns både språk och innehåll haft på Torgny Lindgrens författarskap. De bägge novellerna ”Ordet” och ”Nåden” utgjorde bas för hans analys, på slutet tog han också upp ”Ormens väg på hälleberget”. Ordet, orden, det talade berättandet var överallt mycket viktigt i Västerbotten, alla kunde oavlåtligen berätta, men ingen skrev. Väckelsepredikanterna var de stora berättarna, predikningarna var berättelser. De här bägge novellerna handlade om väsentliga frågor om livet, men allvaret blandades med dråplig, handfast humor, som när t.ex. predikanten brottar ner den motvillige drängen, som inte vill överlämna sin själ till Herren, förrän han måste erkänna sig kroppsligt besegrad. Orden har också en egen inneboende makt, som förlamar. Som Samuel som stänger in sig på vinden och inte kommunicerar med någon av rädsla för ordet ”lungsoten”. Först när hans älskade dött i lungsoten, är förtrollningen bruten.

Det var en vidunderlig föreläsning som väckte många tankar och stor lust att återigen, med nya ögon och nya perspektiv, läsa allt vad Torgny Lindgren och de andra skrivit.

Hervor Sjödin

2018-03-14 Richard Tellström: Samtidens besynnerliga matkultur och därför äter vi som vi gör

Den 14 mars gästades SiS av Fil Dr Richard Tellström, som berättade Historien om vårt ätande genom historien. Som son till en militär, kom Richard Tellström att växa upp i Sollefteå,  innan familjen förflyttades till Skåne, när Richard var 16 år. Han studerade etnologi och disputerade i Grythyttan, Örebro universitet.  Richard är mannen som forskat fram historien  bakom de stora TV-succéerna ’Landet Brunsås’, ’Historieätarna’ och adventskalendern ’Tusen år till julafton’.

Han satte oss på prov, Richard. Hur mycket vet vi egentligen om vårt dagliga födointag? Hur mycket av vår inkomst lägger vi på mat? Varför äter vi som vi gör? Finns det något symbolvärde i ätandet? Hur benägna är vi att ändra vårt ätande? Varifrån kommer impulserna till nya rätter? Äter japanerna samma sushi som vi? Har våra invandrare förändrat vår matkultur? Etcetera, etcetera.

Svaren var ofta väldigt överraskande. Vi lägger bara cirka en tiondel av vår inkomst på mat, mot 30-40 % för bara en mansålder sedan. Om vi verkligen bara skulle äta för att överleva skulle vi vara rationella och äta pellets. Men maten är sociokulturellt oerhört viktig. Vi äter inte för att överleva, vi äter för att leva, leva med varandra, umgås, känna samhörighet, ingå i ett sammanhang. Svenskarna är extremt benägna att ändra sina matvanor, faktum är att julbordet är den enda kvarstående traditionsmåltiden i Sverige. Ärtsoppan är vår enda kvarvarande ’husmanskost’. Finländarna, vår största invandrargrupp har inte lyckats etablera sin fantastiska kålrotslåda eller sina piroger i svensk matkultur. Och japanerna äter inte vår sushi. Kineserna inte friterade bananer med glass. Och vi äter definitivt inte hund eller katt. På senare tid har våra ’kostavvikelser’ ökat lavinartat. Numera meddelar många till middagsarrangörer att de vill slippa antingen gluten, laktos, kött, fisk, socker eller 68 andra inslag i den mat som ska serveras. Mer än hälften av gästerna förväntar sig specialkost! Vi tackade Richard för ett väldigt roligt, tankeväckande, lärorikt föredrag med en lång applåd.

Hervor Sjödin

2018-02-28 Anna Carlstedt: Från Sollefteå till Syrien och tillbaka: personliga tankar om utmaningar lokalt och globalt

SiS hade den 28 februari en mycket speciell föreläsare, Anna Carlstedt, uppväxt i Resele, studentexamen i Sollefteå, Fil. Dr. i franska vid Stockholms Universitet, f.d. riksordförande i IOGT-NTO, f.d. riksordförande i Röda Korset, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism 2016-17, nu forskare vid Ersta Sköndals Högskola. Hon har dessutom skrivit ett antal böcker, bl.a. ”Julmust”, vilket renderade henne Svenska Måltidsakademins pris i genren dryckeslitteratur!

Anna överraskade med en imaginär resa, som förde åhörarna från Resele vidare till Sollefteå-Paris-Stockholm-Syrien-Sydsudan för att landa hos domherrarna utanför köksfönstret hemma hos pappa på Västremsle. Men det var också en tidsresa med djupdykningar ner till 1400-1500-1600-talen med ett 30-tal regerande drottningar i Europa, vilka ständigt var utsatta för antingen mordkomplotter eller envisa friare, som ville åt deras tron. Drottningarna förblev mestadels ogifta. De omgav sig i stället med sina coacher, det vill säga astrologerna, varav en var Nostradamus i Paris, föremålet för Annas doktorsavhandling.

Med humor, empati och klokhet visade Anna hur dessa viktiga platser i hennes liv också speglade världens problem och våra möjligheter att ta itu med dem. Som hur de traumatiserade barnen i ruinerna i Homs i Syrien kunde få en stunds glömska med att se en kasperteater, skapad av ofattbart självuppoffrande unga frivilliga, som satsade allt på att hjälpa de stackars kvarvarande människorna. Som den urgamla Umayyadmoskén i Damaskus, som är till hälften muslimsk och till hälften kristen, eftersom Johannes Döparens grav finns där. Som den franske kungen Henrik IV, som med sitt bevingade uttryck: ”Paris kan vara värt en mässa” skapade en formel för katoliker och protestanter, att äntligen sluta fred efter 100 års krig, genom att tolerera varandras tro. Både hennes gamla farmor och den franske filosofen Montaigne på 1500-talet lärde henne samma viktiga regel för livet: man måste resa både i tanken, det vill säga läsa mycket, och i verkligheten, för att förstå andra och inse att det finns inte bara ett sätt att leva och tänka; att fred på jorden endast kan åstadkommas genom ömsesidig tolerans och kompromisser. Kanske, kanske håller vi långsamt på att inse detta. En tröstande tanke.

Hervor Sjödin

2018-02-07 Lars Jacobsson: Vattenfall och vattenkraftsverken i Sollefteå kommun

Senioruniversitetet i Sollefteå har haft nöjet att lyssna till Hoting bördige Lars Jacobsson som efter pensionering byggt upp hemsida kring Vattenfallshistoria

Vattenfalls historia i Sollefteå området börjar 1920 då fallrätter i Ångermanälven inhandlades. Under 40- och 50-talen byggdes Forsmo, Nämforsen och Kilforsens kraftverk. Vi fick höra historien om Nämforsens kraftverk där kulturintressen, hällristningarna, stod i konflikt med Ådalslidens kommuns och Vattenfalls intentioner. Det hela löstes med att kraftverket placerades så att hällristningarna bevarades. Kilforsen ansågs varar ”världens mest unika kraftverksbygge” under 50-talet. Genom filminslag fick vi ta del av arbetsmiljöbeskrivningar som idag ter sig märkliga. Borrarbete utan hörselskydd och utomhusarbetet vid temperaturer ner till minus 38 grader. Vi fick inblick i hur arbetarna på fritiden byggde egnahem, grunden för kraftverkssamhällen, som idag är helt borta, Kilforsen ett exempel. Samtliga visade filmer finns att se på hemsidan .(https://historia.vattenfall.se)

Den stora publiken, mer än 100 personer, deltog aktivt med kompletterande beskrivningar från kraftverksepoken. För att citera en åhörare, ”mycket intressant angående vår närmiljös historia”.

Bertil Sundqvist