Referat 2024 📜

2024-01-10 Referat föreläsning av Mikko Lammi ”Artos nu och i framtiden”.

Dagens värd, Björn Krestesen, kastade vänliga, välkomnande blickar ut över folkhavet i Missionskyrkan: ”Knökfullt”, sade han och han hade helt rätt.

Vårens första föreläsning, 2024-01-10, ”Artros nu och i framtiden” gavs av Mikko Lammi, professor i histologi och cellbiologi vid Umeå universitet. Mikko Lammi är en forskare vars forskningsarbete har inriktats på bindvävnad, främst i ledbrosk och ben. Med det har han intresserat sig för sjukdomar i rörelseapparaten, som artros och osteoporos, men också diskbråck.
Vid millennieskiftet började hans forskning med biomaterial och vävnadsteknologi. Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos hundratals miljoner människor i världen, cirka 25 % av mänskligheten är drabbad. Problemen innebär smärta, obehag, svårigheter att ha ett drägligt liv, och brist på sömn på grund av smärtan. Man dör inte av artros, men sjukdomar i rörelseapparaten drar störst kostnader i sjukförsäkringen. Artros är svårt att diagnosticera tidigt, det drabbar brosk, och brosk saknar nerver och blodkärl. Brosk minskar friktion och dämpar stötar i ledytor och ger stöd i mjukvävnader. Det finns inga läkemedel mot artros. Man kan ge smärtlindring med tabletter och injektioner. Träning rekommenderas.
Hittills har vi opererat in nya knäleder, men nu börjar hopp om alternativa metoder tändas. Stamceller kan isoleras och differentieras till broskceller, vävnadsteknologer håller på att hitta metoder att ersätta dåligt läkande brosk, men många problem återstår.

Referatskrivare Hervor Sjödin

Referat 2024-02-07 föredrag, bildvisning Janne Nordin

Onsdagen den 7/2 hade vi amatörfotografen Janne Nordin som föredragshållare hos Senioruniversitetet. Janne Nordin är Försäkringssäljare men tillbringar mycket av sin fritid i Sollefteås omgivningar med kameran i högsta hugg. Alltid redo med kameran i bilen och med en enastående blick på möjliga objekt att fotografera. Janne visade först vackra naturbilder av djur och natur i Sollefteås omgivningar. Här visades Úgglor, hackspettar och sidensvansar blandat med rävar, björnar och rådjur. Allt av yppersta kvalitet kombinerat med kommentarer om var bilden var tagen och hur den togs. Vid många av bilderna hördes ett belåtet sus i publiken när den nya bilden framträdde på skärmen. Janne har jobbat med skärpa och oskärpa så att motivet framträder på ett bra sätt. Helt enkelt proffsklass alltså. Efter sedvanlig kafferast fortsatte visningen sedan med ett antal bilder på norrsken. Vi fick samtidigt tips på hur bilderna är tagna och var, samt tips på en app för telefonen (Aurora) som förutsäger möjligheterna för norrsken i närområdet. Visningen avslutades med ett stort antal bedövande vackra bilder av Sollefteå stad och omgivningar.
Janne avtackades med en rundlig applåd. Nästa begivenhet i senioruniversitetet blir om IT säkerhet den 28/2.

Dagens värd var Eva Engblom