Referat våren 2021

Föreläsningarna våren 2021 (Föreläsningarna i Missionskyrkan återupptages tidigast hösten 2021)

Med förhoppning om ett gott 2021 välkomnas du till en vårtermin med digitala förtecken. Senioruniversitetet tillämpar försiktighetsprincipen strikt. Det innebär att inga föreläsningar arrangeras i Missionskyrkan under våren. Tyvärr kommer vi inte att kunna leva upp till verksamhetsidén.

Istället erbjuds du fyra digitala föredrag och en digital föreläsning. Inför varje tillfälle ger IT-ansvarige Stefan Ohlsson anvisningar om hur du kan delta.

Att pandemin resulterat i ett antal senarelagda föreläsningar har medfört uteblivna inträdesintäkter. Uppskattar du föredragen och föreläsningen har du möjlighet visa detta genom att vid varje tillfälle swisha en slant till 123 562 75 75 eller girera till
bankgiro 865-5953.

Naturligtvis kommer viruset att kväsas! Målsättningen är att under hösten kunna återuppta föreläsningarna i Missionskyrkan. Då avses även en medlemssammankomst att anordnas. Gemytet återvänder!

Sommarbrev från ordföranden, juni 2021

Bästa medlem
Senioruniversitetets uppdrag är kunskapsöverföring. Uppenbarligen hade coronaviruset avsett sabotera verksamheten. Nya metoder måste till. Två korta digitala provsändningar genomfördes sommaren 2020.
Under hösten 2020 och våren 2021 sändes sex digitala föredrag och en digital föreläsning. Sammantaget lockade dessa minst 788 åhörare. Sannolikt är antalet väsentligen större. Det förefaller inte rimligt att tro att samtliga åhörare suttit allena framför skärmen.

”Inträdesavgifterna” som influtit via swish och giro täcker ungefär 80% av kostnaderna.
Nu skymtar ljusning. Höstterminen inleds under september med en digital föreläsning om ångsågar. Förutsatt att restriktionerna avvecklas såsom sagts, genomförs tre föreläsningar i missionskyrkan under oktober – december. Ämnena är ”Waldemarsudde”, ”Svarta hål, mörk energi, mörk materia” samt ”Människan i klimatekvationen”. Därtill erbjuds en medlemssammankomst. Reservplan finns.

Årsmöten skall hållas.
Du får det vanliga medlemsbrevet kring månadsskiftet augusti – september.

Med hopp om en kontinuerligt förbättrad sommar!

Christer Persson
Vi finns på Facebook

Program

27:e januari kl 14 – 14.45 Gunilla Rudehill

Kulturmiljöer i Sollefteå kommun, en resa i tid och rum

Gunilla är f.d. kommunarkitekt med stort intresse för lokalhistoria och hembygdsrörelse. Hon har bl.a. sammanställt jubileumsboken ”Sollefteå stad 100 år”och medverkat i böckerna ”Skogsbyar ” och ”I Ådalarna”. Just nu arbetar hon och två kollegor med en omarbetning av kommunens kulturmiljöprogram. Hon var också producent för amatörteaterns föreställning ”Sollefteåflickorna” 2015 o 2016  och arbetar  nu med nästa pjäs ”Sputnik över Ångermanälven” som planeras komma i sommar.

Gunilla har kallat sitt föredrag ”Kulturmiljöer i Sollefteå kommun, en resa i tid och rum.”  Det utgörs av en serie bilder från olika tider av miljöer i kommunen med intressanta  kommentarer och utvikningar.

Dagens värd var: Barbro Fröst

Länk till föredraget: https://youtu.be/DodsQR-g_Dw

24:e februari kl 14 – 14.45 Björn Krestesen

Tankar hos en konstnär

Björn Krestesen är född 1951 i Nacka, bosatt i Stockholm och Häggbränna.
Utbildad 1974-1979 på Kungliga Konstakademien i Stockholm.
Han har haft ca 130 separat och ca 140 samlingsutställningar och finns representerad med samlingar i Norden, Europa, Japan ,Kanada, Nordamerika och Sydamerika.
Representerad bl.a på Nationalmuseum, Moderna museet, Brittish Museum, Kungens samlingar mm.
Ett urval av stipendier: Litografiska museets stipendiat 2021, IASPIS Internationellt kulturutbyte med Kina 2011, Längmanska kulturfonden 2011, Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 1980, 1982, 1989, 1996, 2004, 2005, Grafiska Sällskapets stipendium 2004, Stiftelsen San Michele 2002, Sollefteå kulturstipendium 1997, Ester Lindahls stipendium 1985, 1986.
I sanning en mycket meriterad konstnär.

Här berättar Björn på sitt eget sätt om sin resa och sin konst.

Dagens värd var: Stefan Ohlsson

Länk till föredraget: https://youtu.be/DHOgfnGpSBc

24:e mars kl 14 – 14.45 Heinz Sjögren

Sovjetunionen – 30 år sedan imperiet upplöstes

Vi är glada att kunna presentera Heinz Sjögren som är VD och mångårig styrelseledamot i Svensk-Ryska Handelskammaren, eller mera korrekt Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS, eftersom handelskammaren omfattar de tolv länder (förutom de tre baltiska staterna) som uppstod när Sovjetunionen hastigt upplöstes 1991. Det sammanbrott av imperiet som president Putin kallade för ”1900-talets största geopolitiska katastrof” i sitt tal till nationen 2005. Heinz driver också ett eget konsultbolag där han bistår svenska företag i affärer österut, samt företag från öst som söker partners och marknader i väst. Dessförinnan var Heinz i mer än 20 år verksam i bankvärlden, bl.a. som chef för SEB´s representationskontor i Moskva 1990-92, och senare mycket aktiv i Swedbanks expansion i bl.a. Baltikum.

Heinz tar oss med på en historisk exposé som leder fram till förklaringar av en del av dagens händelser i regionen – med annektering av Krim, ekonomiska sanktioner samt växande opposition i Belarus. Därtill får vi lära oss mer om alla de obekanta ”långtbortistan-länderna”.

Dagens värd var: Christer Persson

Länk till föredraget: https://youtu.be/Nvdk2ADgE_4

21:a april kl 14 -14.45 Jacke Sjödin

Samtal med Jacke Sjödin

Själv beskriver sig Jacke Sjödin som diversearbetare inom underhållningsbranschen.  Genom sina sånger om  coronapandemin har han förtjänat nationellt erkännande. Jacke Sjödin utsågs nyligen till Uppsalas mest kreativa person.

Ingen kan med säkerhet säga vad som kommer att hända under evenemanget.

Dagens värd var: Christer Persson

Länk till föredraget: https://youtu.be/uvn71EfrQnM

19:e maj kl 14 – 14.45 Svante Pääbo

Neandertalarna och vi – lärdomar från evolutionär genetik.

Denna föreläsning är tillkommen genom samverkan med Senioruniversitetet i Uppsala.

Professor Svante Pääbo inledde sin forskarkarriär vid Uppsala Universitet och disputerade här 1986. Via forskning vid bl a University of California, Berkeley och Ludwig-Maximilians-universitetet i München landade han i Leipzig, där han från 1997 var med om att bygga upp Max Planck-institutet för evolutionär antropologi. Han är också professor vid universitetet i Leipzig. Han är en av grundarna av paleogenetiken, dvs studiet av DNA från sedan länge döda organismer. Hans forskning har av tidskriften Science två gånger placerats på tio-i-topplistan över årets forskningsresultat i världen, år 2005 som etta, 2006 som tvåa.

Dagens värd var: Stefan Ohlsson

Föreläsningen går av upphovsrättsliga skäl ej att länka till på denna sida. Länken är mailad till samtliga medlemmar den 19/5 och är giltig till den 2/6.