Referat 2021 📜

Föreläsningarna i Missionskyrkan är nu igång från 6/10 2021)

Våren 2021 har vi fortsatt med 7 digitala föredrag samt ett digitalt under september men nu när restriktionerna har släppts så försöker vi komma igång igen. Inför varje digitalt föredrag har vi mailat ut anvisningar om hur du kan delta.

Att pandemin resulterat i ett antal senarelagda föreläsningar har medfört uteblivna inträdesintäkter. Uppskattar du föredragen och föreläsningen har du möjlighet visa detta genom att vid varje tillfälle swisha en slant till 123 562 75 75 eller girera till
bankgiro 865-5953.

”Inträdesavgifterna” som influtit via swish och giro täcker ungefär 80% av kostnaderna.
Nu skymtar ljusning. Höstterminen inleds under september med en digital föreläsning om ångsågar. Förutsatt att restriktionerna avvecklas såsom sagts, genomförs tre föreläsningar i missionskyrkan under oktober – december. Ämnena är ”Waldemarsudde”, ”Svarta hål, mörk energi, mörk materia” samt ”Människan i klimatekvationen”. Därtill erbjuds en medlemssammankomst. Reservplan finns.

Årsmöten för 2019 och 2020 avhölls den 6/10 2021.

27:e januari kl 14 – 14.45 Gunilla Rudehill

Kulturmiljöer i Sollefteå kommun, en resa i tid och rum

Gunilla är f.d. kommunarkitekt med stort intresse för lokalhistoria och hembygdsrörelse. Hon har bl.a. sammanställt jubileumsboken ”Sollefteå stad 100 år”och medverkat i böckerna ”Skogsbyar ” och ”I Ådalarna”. Just nu arbetar hon och två kollegor med en omarbetning av kommunens kulturmiljöprogram. Hon var också producent för amatörteaterns föreställning ”Sollefteåflickorna” 2015 o 2016  och arbetar  nu med nästa pjäs ”Sputnik över Ångermanälven” som planeras komma i sommar.

Gunilla har kallat sitt föredrag ”Kulturmiljöer i Sollefteå kommun, en resa i tid och rum.”  Det utgörs av en serie bilder från olika tider av miljöer i kommunen med intressanta  kommentarer och utvikningar.

Dagens värd var: Barbro Fröst

Länk till föredraget: https://youtu.be/DodsQR-g_Dw

24:e februari kl 14 – 14.45 Björn Krestesen

Tankar hos en konstnär

Björn Krestesen är född 1951 i Nacka, bosatt i Stockholm och Häggbränna.
Utbildad 1974-1979 på Kungliga Konstakademien i Stockholm.
Han har haft ca 130 separat och ca 140 samlingsutställningar och finns representerad med samlingar i Norden, Europa, Japan ,Kanada, Nordamerika och Sydamerika.
Representerad bl.a på Nationalmuseum, Moderna museet, Brittish Museum, Kungens samlingar mm.
Ett urval av stipendier: Litografiska museets stipendiat 2021, IASPIS Internationellt kulturutbyte med Kina 2011, Längmanska kulturfonden 2011, Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 1980, 1982, 1989, 1996, 2004, 2005, Grafiska Sällskapets stipendium 2004, Stiftelsen San Michele 2002, Sollefteå kulturstipendium 1997, Ester Lindahls stipendium 1985, 1986.
I sanning en mycket meriterad konstnär.

Här berättar Björn på sitt eget sätt om sin resa och sin konst.

Dagens värd var: Stefan Ohlsson

Länk till föredraget: https://youtu.be/DHOgfnGpSBc

24:e mars kl 14 – 14.45 Heinz Sjögren

Sovjetunionen – 30 år sedan imperiet upplöstes

Vi är glada att kunna presentera Heinz Sjögren som är VD och mångårig styrelseledamot i Svensk-Ryska Handelskammaren, eller mera korrekt Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS, eftersom handelskammaren omfattar de tolv länder (förutom de tre baltiska staterna) som uppstod när Sovjetunionen hastigt upplöstes 1991. Det sammanbrott av imperiet som president Putin kallade för ”1900-talets största geopolitiska katastrof” i sitt tal till nationen 2005. Heinz driver också ett eget konsultbolag där han bistår svenska företag i affärer österut, samt företag från öst som söker partners och marknader i väst. Dessförinnan var Heinz i mer än 20 år verksam i bankvärlden, bl.a. som chef för SEB´s representationskontor i Moskva 1990-92, och senare mycket aktiv i Swedbanks expansion i bl.a. Baltikum.

Heinz tar oss med på en historisk exposé som leder fram till förklaringar av en del av dagens händelser i regionen – med annektering av Krim, ekonomiska sanktioner samt växande opposition i Belarus. Därtill får vi lära oss mer om alla de obekanta ”långtbortistan-länderna”.

Dagens värd var: Christer Persson

Länk till föredraget: https://youtu.be/Nvdk2ADgE_4

21:a april kl 14 -14.45 Jacke Sjödin

Samtal med Jacke Sjödin

Själv beskriver sig Jacke Sjödin som diversearbetare inom underhållningsbranschen.  Genom sina sånger om  coronapandemin har han förtjänat nationellt erkännande. Jacke Sjödin utsågs nyligen till Uppsalas mest kreativa person.

Ingen kan med säkerhet säga vad som kommer att hända under evenemanget.

Dagens värd var: Christer Persson

Länk till föredraget: https://youtu.be/uvn71EfrQnM

19:e maj kl 14 – 14.45 Svante Pääbo

Neandertalarna och vi – lärdomar från evolutionär genetik.

Denna föreläsning är tillkommen genom samverkan med Senioruniversitetet i Uppsala.

Professor Svante Pääbo inledde sin forskarkarriär vid Uppsala Universitet och disputerade här 1986. Via forskning vid bl a University of California, Berkeley och Ludwig-Maximilians-universitetet i München landade han i Leipzig, där han från 1997 var med om att bygga upp Max Planck-institutet för evolutionär antropologi. Han är också professor vid universitetet i Leipzig. Han är en av grundarna av paleogenetiken, dvs studiet av DNA från sedan länge döda organismer. Hans forskning har av tidskriften Science två gånger placerats på tio-i-topplistan över årets forskningsresultat i världen, år 2005 som etta, 2006 som tvåa.

Dagens värd var: Stefan Ohlsson

Föreläsningen går av upphovsrättsliga skäl ej att länka till på denna sida. Länken är mailad till samtliga medlemmar den 19/5 och är giltig till den 2/6.

21:e september kl 14 – 15 Mats Nylander

Vatten, ång och vinddrivna sågar

Denna föreläsning är tillkommen genom samverkan med Senioruniversitetet i Uppsala.

Mats Nylinder har studerat statistik vid Stockholms universitet, forest engineering vid University of New Brunswick i Kanada och till jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 1983 utnämndes han till professor vid institutionen för virkeslära vid SLU. Forskningen har främst varit inriktad mot skogsråvarans värdering och förädling. Denna har givit kunskap om trädens egenskaper och hur dessa kan beaktas i förädlingsledet. Många projekt har inneburit samarbete och nära kontakt med skogsbruket samt sågverks- och massaindustrin. Han har varit huvudförfattare till flera läroböcker och är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Dagens digitala värd var Stefan Ohlsson.

Föreläsningen går av upphovsrättsliga skäl ej att länka till denna sida. Länk är mailad till medlemmarna och är giltig till 6/10.

6:e oktober kl 14 – 15 Christina Wistman

Allkonstverket Valdemarsudde

Äntligen, den 6 oktober, öppnades kulturfönstret igen! Äntligen kom den, den första efterlängtade föreläsningen efter nitton nedstängda pandemimånader. Äntligen fick vi höra Sollefteådottern, numera 1:e antikvarien på Jamtli i Östersund, Christina Wistman, berätta om sin förra arbetsplats Waldemarsudde i Stockholm och dess upphovsman, Målarprinsen, Blomsterprinsen, Röde Prinsen, mecenaten, konstsamlaren och museigrundaren prins Eugen (1865-1947), som hon också skrivit sin doktorsavhandling om. Men idag kunde rubriken ha varit: Sagan om prinsen och hans sagoslott.

Alla som någon gång besökt Waldemarsudde, vet att det första stora konstverk man möter, finns i entrévåningen, infogad i väggen, som en del av huset.  Det är Ernst Josephsons Strömkarlen, en ikonisk målning av en naken man som spelar på sin fiol i den vilda forsen, en av den svenska konsthistoriens mest kända och en gång ganska kontroversiella målningar. Ett lysande exempel på Prins Eugens förmåga att hitta och investera i intressanta samtida konstnärers verk.

Prins Eugen var den yngste av fyra söner till kung Oscar den II, och därmed den som stod längst från tronen. Han fick häpnadsväckande nog kungaparets tillstånd att resa till Paris och studera till konstnär, vilket han gjorde vid 22 års ålder. Han stannade i Paris i dryga två år och lärde känna många av de dåtida verksamma nordiska konstnärerna i Paris. Återkommen till Stockholm, köper han 1899 Waldemarsudde.  Tillsammans med arkitekten Ferdinand Boberg skapar han ”slottet” Waldemarsudde, som står klart 1905. Omgående börjar han fylla huset med dåtida, framför allt svensk konst och anlägger även en park som pryds med skulpturer av bland andra Carl Milles. Waldemarsudde blir ett allkonstverk, men är redan 1911 för trångt och får en tillbyggnad i ett galleri för nya utställningar. Den yngste av alla konstnärerna blev Rolf Norrman, som var 26 år, när prinsen köpte sin sista tavla till muséet, 1947. Rolf Norrman var för övrigt barnbarn till Herman Norrman, som var en av första konstnärer som mecenaten Eugen stödde. I övrigt radades idel kända namn upp: Eugène Jansson (Naken yngling), Rickard Bergh (Konstnärsförbundets styrelse), Leander Engström, Isaac Grünewald (Konstnärskamrater), Otte Sköld … men tyvärr bara några få kvinnor som Vera Nilsson (Det första steget).

Prins Eugen, ”en klockarfar som ville allt bestyra” reste själv land och rike runt och ställde ut. I Sollefteå till exempel 1925!

Blommor och ett varmt applådtack följde.

Hervor Sjödin

3:e november kl 14 -15.30 föreläsning i Missionskyrkan !OBS INSTÄLLD!
KG Karlsson, Svarta hål och mörk energi (*INSTÄLLD ERSÄTTS SE NEDAN)
Hur mycket av universum kan observeras med tillgängliga metoder? Professor emeritus K G Karlsson, Mittuniversitetet, redogör för hypoteser kring astronomiska fenomen som inte kan observeras med kända metoder.
Föreläsaren har meddelat förhinder så föreläsningen är inställd, dock har vi införskaffat en digital föreläsning i stället från Uppsala, se nedan, samt studiebesök på Gudlavbilderskolan som medlemsaktivitet.

3:e november kl 14 – 15.30 digital föreläsning från Uppsala
Erik Åsgard, Dagens konspirationsteorier – farliga eller harmlösa ?
Erik Åsgard är professor emeritus i nordamerikastudier vid Uppsala universitet med inriktning mot statskunskap. Han är en av landets främsta USA-kännare och var under 25 år föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen. Han är ofta anlitad som expert i TV och radio och är en uppskattad föreläsare. 2015 publicerade han boken Konspirationsteorierna och verkligheten. Sex historiska gåtor (pocket 2016). I Med lögnen som vapen (2020) beskrivs Donald Trump och de människor, miljöer och sakfrågor som bidrog till att han valdes till president. I föreläsningen berättar han om äldre och nyare konspirationsteorier och deras spridning.

Presentatör i Uppsala: Maths Isacson, Digital värd: Stefan Ohlsson, länk till föreläsningen kommer via mail och kan ses till 2021-11-15 

8:e december kl 14 – 15.30 föreläsning i Missionskyrkan !OBS! INSTÄLLD!
Annika Nordlund, Människan i klimatekvationen – hur tar vi oss framåt?
Föreläsaren har meddelat återbud så föreläsningen är inställd.
Det står fel datum i programbladet, rätt datum skulle ha varit 8/12.
Annica Nordlund är docent, lektor samt prefekt vid institutionen för psykologi vid Umeå universitetet. Främst forskar hon om miljö-och socialpsykologi. Konkret rör forskningen hur och vilka psykologiska faktorer som påverkar olika typer av beteenden.

Dagens värd: Barbro Fröst

Årsmöten
Årsmöte för åren 2019 och 2020 hålls 6:e okt omedelbart efter Christina Wistmans föreläsning den 6 oktober. Handlingar sänds ut digitalt.