Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för 2014

Målsättning

Målsättningen har varit att tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt två högklassiga medlemssammankomster.

Organisation

2014-12-31 hade föreningen 140 medlemmar varav 30 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Vice ordförande              Hervor Sjödin

Sekreterare                      Aino de Wall

Kassör                               Berndt Lindström

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Revisorer har varit:

Ledamot                           Martin Nilsson

Ledamot                           Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande            Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2014-03-19. Fjorton medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Nio föreläsningar har genomförts. Den nionde tillkom för att kompensera för ett tidigare bortfall.

2014-01-29                      Jonas Rudenstam: Ta hand om Ditt hjärta – 150 åhörare

2014-02-26                     Jan O M Karlsson: Fabergés fantastiska värld – guld och ädla stenar för kejserliga och kungliga hov – 93 åhörare

2014-03-19                     Erik Åsard: John F Kennedy – mannen, mordet och myten – 59 åhörare

2014-05-07                     Anders Fällström: Vad är matematik? – 79 åhörare

2014-05-21                     Carl-Johan Olsson: Att hålla hjärnan i trim – 111 åhörare

2014-09-17                     Lena Karlsson: Liv och död i Sapmi – 50 åhörare

2014-10-15                     Lars Westin: Norrland – igår, idag och i morgon – 110 åhörare

2014-11-12                     K-G Karlsson: Universums liv och död – 74 åhörare

2014-12-03                     Kajsa Asplund: Talang – gåva, myt eller tidens melodi – 68 åhörare

Två medlemssammankomster har genomförts.

2014-06-11                      Backsjön – Norrlands tulpanfestival – 18 deltagare

2014-10-01                     Nordingrå – Studiebesök vid Mannaminne – 44 deltagare

Föreläsningar och medlemssammankomster har refererats i Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2015 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Sekreterare och kassör har representerat föreningen vid regionalt samråd i Umeå 2014-10-16.

Ordförande och kassör har medverkat som mentorer vid bildandet av Örnsköldsviks senioruniversitet med vilket avtal om samverkan har slutits.

Ekonomi

Föreningens ekonomi befinner sig i en stabiliseringsfas. För ytterligare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten.

Lika uppskattad är den omsorg Missionskyrkans personal har givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter.

Sollefteå 2015-03-25

Christer Persson

Hervor Sjödin                                        Aino de Wall

Berndt Lindström                                 Eva Engblom

Bengt Sandström

Senioruniversitetet i Sollefteå                                                                         

StyrelsenRedigera