Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå 🏡

Nyheter

2023-08-24 Underrättelser från ordföranden

Bästa medlem nu börjar höstterminen 2023!

Höstprogrammet har nu skrivits ihop och kommer att skickas ut runt den 27/8.
Förhoppningsvis finns där ämnen som lockar. Vi kommer att avhandla Våld i nära relationer, Viltförvaltning, Äldre och hälsa och utemiljöns påverkan, samt historia om Pontus de la Gardie. Höstens medlemssammankomst kommer att handla om de Rosa bussarna. Strävan är att finna föreläsare liksom ämnen vilka rymmer såväl kvalitet som bredd. Styrelsen välkomnar förslag från dig som medlem. De kan avse föreläsare eller ämne.

Bifogar här länk till ordförandens hösthälsning https://youtu.be/MNbsGEZqVHE

Välkommen till en kunskapsrik hösttermin!
Christer Persson
070-215 37 65