Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

 

Vårterminens aktiviteter är avslutade. Program för höstterminen distribueras i månadsskiftet augusti-september.

Styrelsen önskar samtliga trevlig sommar och väl mött i höst!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsrigistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin