Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

Vårterminens program finns under fliken program.

Nästa föreläsning:

Onsdag 20/3 klockan 14.00-16.00 Missionskyrkan, Sollefteå

Professor Sverker Sörlin, Stockholm

Angår oss antropocen? – Berättelsen som knyter samman extremväder, klimathot och det nya politiska landskapet

Välkomna!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin