Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå 🏡

Nyheter

2023-12-29 Underrättelser från ordföranden

Bästa medlem nu börjar vårterminen 2024!

Vårprogrammet har nu färdigställts och är utskickat via mail och Facebook. Det finns även publicerat på denna hemsida.
Förhoppningsvis finns där ämnen som lockar. Vårens inriktning är i mångt och mycket människan och hälsa. Strävan är att finna föreläsare liksom ämnen vilka rymmer såväl kvalitet som bredd. Styrelsen välkomnar förslag från dig som medlem om intressanta föreläsare och ämnen.

Bifogar här länk till ordförandens vårhälsning https://youtu.be/qQ-_ZzSsfR0

Välkommen till en kunskapsrik vårtermin!
Christer Persson
070-215 37 65