Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

OBS! Nedanstående föreläsning och årsmöte senareläggs p.g.a. coronaviruset. Styrelsen återkommer om ny tidpunkt.

Onsdag 18/3 klockan 14.00 Missionskyrkan Sollefteå

Filosofie doktor Christina Wistman Östersund: Allkonstverket Waldemarsudde

Direkt efter föreläsningen årsmöte.

Välkomna!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin