Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå 🏡

Nyheter

2023-01-02 Vårbrev från ordföranden

Bästa medlem nu börjar vårterminen 2023!

 Nyligen fick du senioruniversitetets vårprogram. Förhoppningsvis finns där ämnen som lockar. Strävan är att finna föreläsare liksom ämnen vilka rymmer såväl kvalitet som bredd. Styrelsen välkomnar förslag från dig som medlem. De kan avse föreläsare eller ämne. Måhända vill du föreslå en speciell medlemssammankomst?
Det man själv uppskattar bör man vara generös med. Låt därför vänner och bekanta göra dig sällskap då du besöker en föreläsning. Möteslokalen rymmer dock 170 personer.
Du som ännu inte fått ditt exemplar av jubileumsskriften är välkommen hämta denna när du besöker nästa föreläsning.

Välkommen till en kunskapsrik vårtermin!
Christer Persson
070-215 37 65

2022-09-02 Höstbrev från ordföranden

Bästa medlem!
En förhoppningsvis berikande hösttermin stundar. Variationen av ämnen är stor. Vi firar också 10 års jubileum med en jubileumsföreläsning den 19/10.
I dagarna pågår diskussionen om vårprogrammets innehåll. Du är välkommen med förslag!
Likaså är du särdeles välkommen till våra evenemang, gärna i sällskap med vänner.

I väntan på den vår de svage kallar höst!

Christer Persson