Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

Vårterminen är avslutad. Höstterminens program distribueras månadsskiftet augusti-september. Redan nu kan medlemmarna reservera onsdag 18/9 för höstens första programpunkt, förbehållen Senioruniversitetets medlemmar.

Trevlig sommar!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin