Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

Vi har fyllt Missionskyrkan två gånger 10/10 och 24/10. Nästa föreläsning:

Onsdag 28/11 klockan 14-16 Missionskyrkan Sollefteå

F.d. analyschef UD, diplomat och skribent Ulla Gudmundsson Stockholm

NATO – frälsning eller hot?

Varmt välkomna!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin