Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

Höstterminen är avslutad. Vårterminens program distribueras i början av januari.

Styrelsen önskar medlemmarna God Jul och Gott Nytt År!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsregistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin