Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

 

Vårterminens aktiviteter är avslutade. Program för höstterminen distribueras i månadsskiftet augusti-september.

Styrelsen önskar samtliga trevlig sommar och väl mött i höst!

Fotograf: Fredrik Modin