Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå 🏡

Nyheter

2022-09-02 Höstbrev från ordföranden

Bästa medlem!
En förhoppningsvis berikande hösttermin stundar. Variationen av ämnen är stor. Vi firar också 10 års jubileum med en jubileumsföreläsning den 19/10.
I dagarna pågår diskussionen om vårprogrammets innehåll. Du är välkommen med förslag!
Likaså är du särdeles välkommen till våra evenemang, gärna i sällskap med vänner.

I väntan på den vår de svage kallar höst!

Christer Persson

2022-06-06 Sommarbrev från ordföranden

Bästa medlem!
Senioruniversitetets vårtermin är tillända. Den bjöd på fem högkvalitativa föreläsningar och två inspirerande medlemssammankomster. Av föreläsningarna var fyra fysiska och en var digital. Varmt tack till dig som deltog i vårens verksamheter.
Glädjande nog ökade senioruniversitetets medlemstal.
I princip är höstprogrammet klart. Det sänds till dig omkring 1:a september. Inledning sker 21:a september med en medlemssammankomst.
Välkommen att delta under hösten samt låt gärna en vän följa med!

Du tillönskas den sommar du drömmer om!

Christer Persson