Välkommen till Senioruniversitetet i Sollefteå

Nu finns Senioruniversitetet i Sollefteå även på Facebook

Höstterminens första föreläsning:

Onsdag 19/9 klockan 14-16 Missionskyrkan Sollefteå

Professor,ekonomisk geografi, Rikard Eriksson, Umeå

Vad händer med arbetskraften när företaget lägger ner?

Varmt välkomna!

GDPR
För att skydda medborgarnas rättigheter kring personuppgifter har EU infört ny lagstiftning – General Data Protection Regulation. Denna ersätter personuppgiftslagen.
För Senioruniversitetets del gäller följande:
Sekreteraren ansvarar för medlemsrigistret.
I registret finns följande uppgifter: namn, post- eller mailadress.
Ingen av dessa uppgifter lämnas till utomstående.

Fotograf: Fredrik Modin