Funktionärer

Panoramabild 2b

Ordförande

Christer Persson

070 – 215 37 65

Vice ordförande

Berndt Lindström

Kassör

Berndt Lindström

Sekreterare

Bertil Sundqvist

Ledamot, referatansvarig

Hervor Sjödin

Ledamot

Bengt Sandström

Ledamot

Eva Engblom

Ledamot

Alf Bergkvist

Ledamot

Barbro Fröst

Revisor

Martin Nilsson

Revisor

Stefan Ohlsson

Revisorssuppleant

Lilian Torkelsson

Valberedning sammankallande

Eva Engblom

Valberedning

Jan Näsström