Funktionärer 👨‍👨‍👧‍👦

Panoramabild 2b

Ordförande

Christer Persson

070 – 215 37 65

Vice ordförande tillika lokalansvarig

Eva Engblom

Kassör

Alf Bergkvist

Sekreterare

Anders Åkerman

Ledamot, referatansvarig

Hervor Sjödin

Ledamot, vice sekreterare

Barbro Fröst

Ledamot, IT ansvarig

Stefan Ohlsson

Ledamot

Per Fahlén

Ledamot

Margareta Henriksson

Revisorer

Martin Nilsson

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning sammankallande

Eva Engblom

Valberedning

Jan Näsström