Funktionärer 👨‍👨‍👧‍👦

Panoramabild 2b

Ordförande

Christer Persson

070 – 215 37 65

Vice ordförande

Anders Åkerman

Kassör

Alf Bergkvist

Sekreterare och IT ansvarig

Stefan Ohlsson

Ledamot, mötesskribent

Hervor Sjödin

Ledamot

Eva Engblom

Ledamot

Margaretha Eriksson

Revisorer

Jan Rönnberg och Gustav Krigh

Revisorssuppleant

Gunilla Rudehill

Valberedning sammankallande

Eva Engblom

Valberedning

Eva Backman och Per Norrby