Funktionärer

Panoramabild 2b

Ordförande

Christer Persson

070 – 215 37 65

Vice ordförande

Berndt Lindström

070 – 242 79 60

Kassör

Berndt Lindström

070 – 242 79 60

Sekreterare

Bertil Sundqvist

070 – 68 350 68

Ledamot, referatansvarig

Hervor Sjödin

070 – 535 95 38

Ledamot

Bengt Sandström

070 – 689 75 89

Ledamot

Eva Engblom

070 -517 98 72

Ledamot

Alf Bergkvist

070 -661 27 71

Revisor

Martin Nilsson

0620 – 151 15

Revisor

Bertil Falkerby

070 – 679 32 53

Revisorssuppleant

Lilian Torkelsson

070 – 312 27 25

Valberedning sammankallande

Eva Engblom

070 – 517 98 72

Valberedning

Jan Näsström

070 – 657 01 00

Valberedning

Viola Sjödin

073 – 059 79 39