Funktionärer

Panoramabild 2b

Ordförande

Christer Persson

070 – 215 37 65

Vice ordförande

Eva Engblom

Kassör

Alf Bergkvist

Sekreterare

Bertil Sundqvist

Ledamot, referatansvarig

Hervor Sjödin

Ledamot, lokalansvarig

Bengt Sandström

Ledamot

Barbro Fröst

Revisorer

Martin Nilsson och Stefan Ohlsson

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning sammankallande

Eva Engblom

Valberedning

Jan Näsström