Media 💽

Tidningen Nordsverige 10/9 2020

Tidningen Nordsverige 27/ 2 2020

Tidningen Nordsverige 26/9 2019

Tidningen Ångermanland 16/9 2019

Tidningen Ångermanland 29/11 & Nordsverige 13/12 2018

Lärorikt studiebesök vid Mittuniversitetet

Livslångt lärande kan ske på mångahanda vis. Ett är att förkovra sig via senioruniversitetets verksamhet. Enligt verksamhetsidén skall denna präglas av yppersta kvalitet samt närhet till forskningsfronten. 45 medlemmar valde att 21:a november delta i ett studiebesök vid Mittuniversitetet på inbjudan av rektor Anders Fällström.

Den berikande dagen innehöll gruppvisa besök vid fem forskningsmiljöer. Engagerade forskare presenterade framsynta idéer. Ett axplock följer: Vid ”Avdelningen för design” fick vi ta del av tankarna kring tillkomsten av den senaste mjölkförpackningen. ”Centrum för demokrati och kommunikation” levererade visdomsord rörande fragmenteringen av det politiska landskapet.

Samverkan i nya former inom ”Centrum för ekonomiska relationer” kan resultera i bättre finansieringsmöjligheter för verksamheter på landsbygden. Tekniska lösningar för att ersätta produkter av plast med andra baserade på skogsråvara kunde studeras vid ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa”. Där visades även försök att med grafen konstruera nya typer av batterier.

Vid ”Centrum för sensorer och elektronik” fick vi en inblick i hur flygplatser kan fjärrstyras. Härutöver gavs en presentation över hur sensorer kan användas inom sjukvården för att förhindra uppkomsten av liggsår.

Med råge uppfyllde studiebesöket målen enligt verksamhetsidén!

Berndt Lindström var en inspirerande färdledare.

Tidningen Ångermanland 18 september 2018

Tidningen NORDSVERIGE 7 april 2018

Tidningen Ångermanland 17 januari 2018

Tidningen Ångermanland 23 november 2017 (Klicka på länk nedan)

Senioruniversitetet och Björn Fjaestads besök

TÅ-20171123-42 (1)

Artikel införd i tidningen NORDSVERIGE den 3 oktober 2013

Uppstart för Senioruniversitet

 Sveriges yngsta senioruniversitet, beläget i Sollefteå, startade hösten 2012. Nu är det dags för en ny termin med föreläsningar om allt mellan himmel och jord. Christer Persson, som startade verksamheten och är ordförande i styrelsen, tycker att universitetet fyller en viktig funktion.

– Lusten att lära upphör inte för att man passerat ett visst kalenda-rium.

När en god vän till Christer Persson fyllde 75 år ringde han och grattade honom, och det var också då som idén att starta ett senior-universitet föddes.

– Han som fyllde år är ordförande för Härnösands pensionärs-universitet och jag tänkte ”varför skulle inte det fungera i Sollefteå också?”.

Efter det samlade han en grupp människor i hans närhet som också var intresserade av att något liknande skulle startas i Sollefteå. Testet blev en föreläsning om presidentvalet i USA, och sedan dess har det gått som på räls.

– I snitt har vi 79 personer på varje föreläsning, men det går lite upp och ner. Vår ambition är att ha fyra föreläsningar varje termin. Det ska vara så ofta att det blir kontinuerligt, men så sällan att man hinner längta.

Christer är själv pensionär och har bland annat ett förflutet som kommunchef i Sollefteå. Och som ordförande i pensionärs-universitetets styrelse blir det en del jobb.

– Jag lägger väl ungefär fem timmar i veckan på att kläcka idéer och ta kontakt med föreläsare. Men det är fem väldigt kära timmar. Att jag har fått ett sådant gensvar visar att jag inte är ensam om att vilja fortsätta lära mig nya saker efter pensionen. Föreläsningarna följer ingen röd tråd, utan de följer det som händer, och man vill ha variation och bredd på föreläsningarna.

Det var tänkt att första föreläsningen för säsongen skulle äga rum i förra veckan, men tyvärr fick föreläsaren förhinder och föreläsningen blev inställd.

– Det är sådant som händer och jag tror att folk har förståelse för det. Vi har väldigt trevligt när vi ses under föreläsningarna, och det är något som jag verkligen gläds över.

Framtiden för universitetet ser ljus ut och Christer tror att verksam-heten kan betyda mycket för Sollefteå.

– Jag tror att vi i periferin kan bidra till Sollefteås utveckling med att skapa kunskap kring olika frågor och ämnen. Vår ambition är att hela tiden jobba stenhårt för att göra det här bättre och bättre.

Förhoppningen är att de till 2014 ska kunna utveckla en kursverk-samhet, det är bara lokal och lärarfrågan som behövs lösas.

– Vi skulle vilja ha kursverksamhet inom till exempel konstvetenskap eller släktforskning. Men vi vill inte på något sätt konkurrera ut studieförbundet, utan vi vill finnas som ett komplement till dem.

STINA GUSTAFSSON

—————————————————————————————————————

(TÅ 2013-01-05) katarina.ostholm@allehanda.se)

SMAKSTART FÖR SENIORUNIVERSITETET 

Senioruniversitetet kan nu sammanfatta sin första  säsong i Sollefteå. Och det är idel superIativ som gäller. – Finfint, det har gått långt över förväntan, säger ordföranden Christer Persson.

För några månader sedan slog Senioruniversitetet upp portarna i Sollefteå. Under hösten har man inlett med en serie föreläsningar där allt från kosmologi och livets uppkomst till presidentvalet i USA stått på dagordningen. Gensvaret har inte låtit vänta på sig. – Intresset hos allmänheten har varit stort, man kan bara glädja sig säger Christer Persson. – Erik Åsards föreläsning om presidentvalet fyllde tornrummet – och intresset var om möjligt ännu större när KG Karlsson från Mittuniversitetet föreläste på temat ”Från bigbang till livet på jorden”. Bredd och djup är nyckelorden när Senioruniversitetet väljer föreläsare.

– Vi vill ha ett program som tillgodoser många smaker. – Våren ser bra ut och nu har vi så många ideer att det räcker till hösten också. Extra roligt är det att de forskare vi tillfrågat tackar ja beredvilligt och med glädje.

Den första vårföreläsningen ges av filosofie doktor Elsa Hörling som berättar om spår av antikens Rom i bland annat språk, teknik, diplomati och litteratur. Därefter följer en föreläsning om svenska språket och dialekter i tal och skrift, gästföreläsare i ämnet är Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk.

I mars kommer lektor Emma Lundholm att föreläsa över befolkningsutvecklingen och demografi på temat ”Rörligare färre och äldre – trender i befolkningsutvecklingen”.

I april avslutar docent Ivar Torneus med en föreläsning över ”Norrlandsmålare under 1900-talet”.

————————————————————————————————————

Tidningen Ångermanland 2 oktober 2012 katarina.ostholm@allehanda.se

SENIORUNIVERSITET SLÅR UPP PORTARNA I SOLLEFTEÅ

Nu slår Senioruniversitetet i Sollefteå upp portarna. På programmet står allt från kosmologi och livets uppkomst till det kommande presidentvalet i USA.
– Bredd och djup, men tillgängligt och lättsamt, summerar ordföranden Christer Persson. Senioruniversitetet i Sollefteå har tillkommit på initiativ av Christer Persson, som lät sig inspireras av aktiva Härnösands senioruniversitet.

En väns 75-årsdag var gnistan. -Det finns en nyfikenhet och ett omvärldsintresse
bland äldre. Vi är övertygade om att det här fyller ett behov i Sollefteå, säger
Christer Persson. Folkuniversitetet i Umeå kopplades in, en intressegrupp bildades och kontakter med de lokala pensionärsföreningarna slöts. Snart visade det sig att det fanns ett tydligt intresse för ett senioruniversitet på orten.

– Det formella beslutet fattades i mars, men vi har valt att vänta med att träda fram eftersom det är först nu som verksamheten kör igång, säger Christer Persson.
lnledningsvis handlar det om populärt hållna föreläsningar på akademisk nivå.
Först ut är professor Erik Åsard, från Uppsala universitet, som kommer att föreläsa över presidentvalet i USA den 18 oktober. Därefter föreläser lektor KG Karlsson från Mittuniversitetet på temat ”Från bigbang till livet på jorden” och senare i höst kommer
författare och hembygdsforskare Hervor Sjödin att ha en kurs i handskriftstydning.
– Tanken är att blanda våra egna förmågor med gästföreläsare. Vi har fått en rad
önskemål från våra referensgrupper om vilka ämnen vi kan ta upp, och vi fokuserar
på sådant som inte tidigare erbjudits. Föreläsningarna är öppna för alla medan övrigt utbud som kurser, studiebesök, tematräffar med mera bara är för medlemmar.
Medlem kan man bli om man är pensionär eller närstående.

——————————————————————————————————————-

Artikel i Sollefteåbladet 2022-10-11 i samband med föreningens 10 års jubileum