Referat 2022

19:e Januari kl 14 Matti Sällberg: ”Hur framställs ett vaccin?”, digital inspelad föreläsning
Coronan härjade vidare och restriktionerna var i tilltagande. Vårens första föreläsning är blev därför inspelad och digital och spelades in i Uppsala i november 2021. En mycket intressant och bred föreläsning om Corona och vaccin. Då föreläsningen hölls i november så visste man inte om Omikron och dess följder men föreläsningen var mycket bra. Den från media välkände Professor Matti Sällberg gick grundligt igenom ämnet och på slutet har man en kortare frågestund. Föreläsningen tog ca 60 minuter och kunde ses ända till 1922-02-01. Länk till föreläsningen skickades ut på mail till medlemmarna onsdagen den 19/1.

23:e februari kl 14 Janne Nordin Digitalt föredrag ”Mina bästa bilder”
På grund av Coronan så fortsatte vi också under februari med enbart digitala föredrag. På onsdag den 23/2 kl 14:00 sände vi detta föredrag via Facebook. Denna gång är det ett lokalt föredrag och naturfotografen Janne Nordin, Sollefteå, som med visst bistånd av dataansvarig, berättar och visar sina allra bästa naturbilder från Sollefteå med omnejd. Detta föredrag är producerat av oss och går fortfarande att se. Vilka bilder han har tagit, ett föredrag att titta på.
Länk till föredraget hittar du här https://youtu.be/Vn5E4_gZPoM

30:e mars kl 14:00 – 16:00 Olov Rolandsson om Diabetes
Kände även vår föreläsare, Olov Rolandsson, professor, överläkare vid Umeå Universitetssjukhus, glädjen att åter få mötas, få lyssna till en intressant vetenskaplig föreläsning, få byta åsikter över kaffebordet, när SiS’ ordförande Christer Persson välkomnade honom den 30 mars i Missionskyrkan i Sollefteå? Det blev nämligen en osedvanligt intressant genomgång av var diabetesforskningen står i avseende på diabetes typ 2, eller det vi kallar åldersdiabetes i vardagligt tal.

Diabetes, detta mänsklighetens gissel, är känt ända sedan antiken, där man i texterna anger att de drabbade är framför allt de rika som hade råd att äta mjöl och socker. Att kroppsbyggnad och kosthållning påverkar har vi vetat mycket länge. Men först för 100 år sedan när forskningen hittade insulinet, som produceras i bukspottskörteln, fick vi fram ett medel som förhindrade den totala dödligheten i sjukdomen. Med växande livslängd har sedan diabetes typ 2 tillkommit. För fyrtio år sedan var överlevnaden för de typ2-drabbade cirka tio år, numera betydligt längre.

Även om det finns en stark genetisk faktor, är det tydligt hur våra levnadsvanor avgör vem som drabbas. I Europa har Turkiet högst antal, cirka 15 % av befolkningen, medan Sverige är näst bäst med bara 4,69%! Men på 1930-talet hade vi 2-3 % drabbade, lägst var förekomsten efter första världskrigets mediokra kosthållning! 

Slutsatsen är uppenbar: ät hälsosamt, motionera regelbundet, undvik viktuppgång! Men om du då blir gammal ökar risken med åldern!

11 maj kl 14:00 – 16:00 Kjell Danell om Vilt Jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900.

Föreläsningen den 11 maj i Senioruniversitetet hade rubriken ”Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900. Föreläsare var professor emeritus Kjell Danell, Umeå

Han inledde med att kort redogöra för vad avvittringen betydde för de människor som levde i Norrland. (avvittring är en process genom vilken enskildas mark skildes från statens i Norrland och Finland). Naturligtvis innebar detta problem då fällor och saxar blev förbjudna. Kronoparker inrättades som starkt påverkade byarna och deras möjlighet till utkomst. Älgjakten begränsades och stammen ökade. Älgarna gav sig på höhässjorna, kornas vinterfoder. Jaktvårdsområden inrättades. 1980 sköts lika många älgar i Sverige som i övriga världen. Kjell Danell konstaterade att avvittringen skedde utan social kompetens och utan samhällsengagemang.  Det var kvinnor och småpojkar som fångade djuren och behandlade skinnen från djuren och svarade för handeln främst till Norge och England. Deras möjlighet till försörjning försvann och de inkomsterna var nödvändiga i en knapp tillvaro. Sameförflyttningar var vanligt under denna period och det var kronjägmästarna som avgjorde vilka som skulle flytta och vart.

En reflektion som infinner sig är att det bara är hundra år sedan som detta övervåld inträffade och en demokrati sakta började växa fram.

Dagens värd var Christer Persson
Referat: Eva Engblom

18 maj kl 14:00 – 16:00 Lennart Elfgren om Broar över Ångermanälven

Den 18 maj hade SiS nöjet att lyssna till Seniorprofessorn i Byggkonstruktion vid Luleå Tekniska Universitet, Lennart Elfgren, som höll en livfull, elegant illustrerad föreläsning om Broar över Ångermanälven. Våra förfäder hade det inte lätt när de skulle över älven: färjor var enda lösningen under alla tider fram till 1888, då den första riktiga bron byggdes i Sollefteå. Samtidigt byggdes också en första järnvägsbro i Forsmo.

Av broar finns i grunden tre sorter: balk-, valv- och hängbro. Valvbroar kunde redan romarna bygga. I Nîmes i sydfrankrike finns ännu den fantastiska akvedukten Pont du Gard till exempel. Hur lång en bro kan bli, beror förstås på hållfastheten. De tidigaste byggmaterialen trä och sten var för veka, det var först när järn- och stålhanteringen utvecklats som vi kom igång på allvar med långa broar. Sandöbron, som rasade under byggnationen den 31 augusti 1939, hade vid färdigställandet 1943 världens längsta brospann på 264 meter. Höga Kustenbron var vid invigningen 1997 Sveriges högsta byggnadsverk och har Sveriges längsta brospann på 1210 meter.

Broar i framtiden kommer att kunna byggas högre och längre med nya lättare material, och därmed också få längre livslängd. Vi måste tänka långsiktigt och satsa på hållbar utveckling!

Dagens värd var Per Fahlén
Referat: Hervor Sjödin

1:a juni 2022 Glenn Sandström om ”Från stora till små familjer”

Onsdagen den 1 juni välkomnade Senioruniversitet i Sollefteå docent Glenn Sandström från Umeå Universitet till vårens sista föreläsning. Glenn Sandström gick igenom forskningsläget inom sitt specialområde demografi under rubriken ”Från stora till små familjer – Den demografiska transitionen i Sverige och världen”. Han lyckades snabbt fånga åhörarnas intresse; frågorna blev många och svaren kom snabbt och klargörande.

Demografi behandlar orsaker till och konsekvenser av förändringar i befolkningens sammansättning och intresserar såväl medicinare som sociologer och historiker. Globalt har jordens befolkning ökat från 2,5 miljarder på 1950-talet till dagens 7,9 miljarder och förväntas öka till 10-15 miljarder runt 2100. Ett något överraskande faktum är att alla världsdelar utom Afrika är på väg att bryta sin befolkningsökning. Europa och Asien kommer att kraftigt minska sina befolkningar till 2100 (borträknat migrationen) medan Afrikas befolkning beräknas öka från 1,3 miljarder till 4,4 miljarder, vilket emellertid förutsätter att samma transition sker i Afrika som skett i Europa.

Transitionen är ett intressant fenomen och Sandström gick igenom detta på ett mycket pedagogiskt och klargörande sätt. Det kan beskrivas med 4 faser, där man 1) utgår från en situation med höga födelse- och dödstal, 2) genom samhälleliga förändringar får snabbt fallande dödstal (men fortsatt hög nativitet), 3) fortsatt långsamt fallande dödstal och fallande födelsetal fram till I-landssituationen 4) med både låga födelsetal och dödstal. Transitionen har möjliggjorts genom medicinsk och teknisk utveckling samt samhällsförändringar. I Sverige sammanfattas detta med att ”vaccin, potatis och fred gav en minskad dödlighet”. En intressant aspekt är att för några hundra år sedan var dödligheten 4 gånger högre i städer än på landsbygden (smutsigt vatten) och att graden av amning haft stor betydelse för barns överlevnad.

Synen på barn har drastiskt förändrats av transitionen. Inom jordbrukssamhället betraktades barn som en resurs; de var både arbetskraft och pensionsförsäkring. I vårt industri- och tjänstesamhälle är barn en utgift; hur många har vi råd med? Vi satsar stort både emotionellt och ekonomiskt på varje barn. Viktiga faktorer för att antalet barn/kvinna sjunker är jämställdhet mellan män och kvinnor samt kvinnors ökade utbildningsnivå. Att hinna med både utbildning och en karriärstart innan man bildar familj minskar möjligheten och intresset för att föda många barn. Länder med hög ekonomisk utveckling och låg jämställdhet, som Japan och södra Europa, utmärker sig genom extremt låga födelsetal och åldrande befolkningar.

Sammanfattningsvis en mycket intressant och givande föreläsning. Dagens värd var Berndt Lindström, som sedvanligt avtackade föreläsaren med en virtuell blombukett ackompanjerad av en mycket varm applåd från åhörarna.

Dagens värd Bernt Lindström
Referat: Per Fahlén