Referat 2023

18:e januari 2023 kl 14, Michael Hardt ”Kulturens DNA”

Den 18 januari var det dags. Årets första föreläsning. Massor av åhörare. Inte att undra på. Dagens föreläsare var Michael Hardt, Runeåberg, uppvuxen i Tyskland, verksam bland annat i Frankrike, professor i design och konstnär.

Rubriken löd: Kulturens DNA – En blick in i framtiden. All mänsklig verksamhet relaterar till framtiden. Tyvärr saknar vi i stort sett forskning om framtiden. Första delen av föreläsningen handlade om teori och visade på hur många som för länge sedan tänkt framåt, som den ryske ekonomen Nikolaj Kondratjev, som visade på regelbundenheten i ekonomisk utveckling, hur ekonomier följer 50-60 år långa cykler, och som vi nu kan se, hade ofattbart mycket rätt!

Andra avdelningen ägnades visionerna. Michael Hardt funderar på hur hans nyfödda barnbarns värld kommer att se ut år 2100. Vi har redan så mycket kunskap. Vad vår unga klimataktivist Greta Thunberg nu lyckats meddela världen, har vi faktiskt känt till i mer än femtio år, utan att vidta åtgärder! Vi fruktar problem i stället för att visa lösningar. Det har alltid funnits människor som tänkt utanför boxen. Till exempel uppfann en kvinna, Ada Lovelace programvaran för datorer redan 1837. Vannevar Bush publicerade 1945 As we may think, där han presenterade en uppfinning ”Memex”, som mer eller mindre förutspår hela vår datoriserade, IT-styrda, world-wide-webb-värld. Porsche byggde en vacker elbil år 1900 som en utveckling av den gamla vackra hästvagnen, och så vidare… Det har med andra ord alltid funnits kloka människor som förstått sin samtid och sett vart utvecklingen är på väg. Vi kan så mycket mer! Nu är vi på botten av en av utvecklingens cykler, nu går det uppåt igen.  Framtiden blir bättre än vi tror!

Dagens värd och referatskrivare var Hervor Sjödin