Verksamhetsidé 🎓

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. I huvudsak bedrivs verksamheten dagtid genom föreläsningar. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Flertalet föreläsningar ges i samverkan med Folkuniversitetet. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Primärt rekryteras disputerade forskare från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Därutöver anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föredrag.

Senioruniversitetet är politiskt och religiöst oberoende. Medlemmar söks bland dem som uppbär någon form av pension samt deras närstående.

Senioruniversitetet bildades 28:e mars 2012. Det befinner sig i och skall framgent befinna sig i utvecklingsfas.