Program

Föreläsningar

Föreläsningarna ges i Missionskyrkan onsdagar klockan 14 – 16.

Föreläsningarna omfattar 2 x 45 minuter med mellanliggande paus. Entréavgiften är 50:-/person.

Under pausen erbjuder medlemmar i Missionskyrkan möjligheten att köpa kaffe/te med bröd.

Föreläsningarna annonseras i Tidningen Ångermanland under rubriken ”Föreningsnytt”.

Störningar i buss- eller tågtrafiken, akuta sjukdomar etc. kan föranleda ändringar i programmet. En god vana är därför att göra en avstämning på hemsidan under rubriken ”Program” innan Du beger Dig till Föreläsningarna.

Program vårterminen 2018

2018-02-07 Lars Jacobsson

Vattenfall och vattenkraftverken i Sollefteå kommun

Under 40- och 50 talen var Vattenfall mycket aktivt i det område som nu utgör Sollefteå kommun. Allt för att ta tillvara de stora vattenkraftresurserna. Men varför byggde Vattenfall i Ångermanälven och Fjällsjöälven medan ett konkurrerande bolag, Krångede, exploaterade Faxälven? Varför räddades hällristningarna i Nämforsen? Vad var det för märkvärdigt med Kilforsens kraftverk? Varför var det så bråttom med utbyggnaderna? Hur såg det ut i anläggarsamhällena?

Om detta kommer Lars Jacobsson att berätta. Lars är pensionär men var under åren 1986  – 2013 anställd på Vattenfall AB. Lars har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat med energifrågor av olika slag, från energieffektivisering till kraftproduktion. Efter pensioneringen har han särskilt kommit att intressera sig för Vattenfalls historia. Besök gärna hemsidan http://historia.vattenfall.se/

Värd: Bertil Sundqvist

2018-02-28 Anna Carlstedt                                                         

Från Sollefteå till Syrien och tillbaka: personliga tankar om utmaningar lokalt och globalt

Anna Carlstedt, uppvuxen i Resele och filosofie doktor, har det senaste året varit regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism.
Det uppdraget, i form av en utredning, är nu slutfört och Anna går tillbaka till Ersta Sköndal högskola. Hon har tidigare bl.a. lett Svenska Röda Korset, paraplyet Forum för Idéburna organisationer med social inriktning och IOGT-NTO.
På temat ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, berättar Carlstedt om sina uppdrag och delar med sig av minnen från resor i länder som Syrien och SydSudan.
Anna tar inget betalt, men ta med dig en liten kontant slant om du vill. Den summa som läggs i hatten – eller swishas – kommer hon att runda av uppåt och sätta in till Röda Korsets arbete.

Värd: Hervor Sjödin

2018-03-14 Richard Tellström                                                   

Samtidens besynnerliga matkultur och därför äter vi som vi gör

Richard Tellström, är född och uppvuxen på Långgatan i Sollefteå. Han är mathistoriker, docent i måltidskunskap och manusförfattare till TV-serier som ”Historieätarna”, ”Landet Brunsås” och nu senast emigrantserien ”Bye Bye Sverige”. I denna föreläsning talar han om varför vi svenskar äter som vi gör och varför matkulturen aldrig tycks bli färdig. Hans bok ”Hunger och Törst” handlar om varför samtidsmänniskan ägnar sig så mycket åt dieter och annan identitetsmat. Richard var Sommarpratare i P1 2017.

Värd: Bertil Sundqvist

2018-04-11 Anders Persson                                                      

Bilden av roseniansk väckelsefromhet i Merabs skönhet och andra texter av Torgny Lindgren

Universitetslektor i Litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Anders disputerade 1998 på avhandlingen Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna”: Jungfru- och moderstematiken hos C.J.L. Almqvist och P.D.A. Atterbom och har fortsatt intresserat sig för romantikens litteratur, bl.a. Viktor Rydbergs författarskap. Därutöver har han publicerat ett antal artiklar om norrländsk litteratur, med särskilt fokus på bilderna av den rosenianska och laestadianska väckelsen i bl.a. P O Enquists, Sara Lidmans, Torgny Lindgrens, Anita Salomonssons, Björn-Erik Höijers och Bengt Pohjanens författarskap.

Värd: Christer Persson

2018-05-02 Jan Fagius                                                                 

Hemisfärernas musik eller musikens plats i hjärnan

Jan Fagius är  läkare, docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mångårigt verksam som klinisk neurolog, pedagog och forskare.

Han är också hängiven amatörmusiker (flöjt) och har omfattande erfarenhet som körsångare. Denna kombination har medfört ett intresse för ”musikens neurologi”. som han följt och förmedlat i populariserad form. Han har bl.a. skrivit boken ”Hemisfärernas musik” och varit ofta anlitad föreläsare i ämnet.

Värd: Barbro Fröst

 

Medlemssammankomst (endast medlemmar)

2018-01-24 Karin Lidén och Lena Fries-Gedin

Hur gör översättare?

Karin och Lena är båda språklärare i botten; Karin har skrivit läroböcker och gjort radio- och TV-serier i franska och ryska för UR medan Lena har arbetat som gymnasielärare i ryska, franska och engelska. Under en stor del av sina respektive yrkesliv har båda också varit verksamma som översättare av skönlitteratur, Karin från franska och ryska och Lena från engelska och franska. Karin har introducerat och översatt vietnamesiska författare via franska språket samt översatt flera ryska författare, bland dem Jevgenij Vodolazkin. Lena har bland annat översatt böcker av Anne Delbée, Philippe Claudel, Annie Proulx, Jeanette Winterson och J K Rowling (Harry Potter böckerna).

De kommer att berätta lite om översättning genom tiderna och villkoren för yrkeskåren förr och nu, men framför allt om själva arbetet – hur går det till att flytta en text från ett språk till ett annat? Åhörarna kan också få del av några exempel på olika översättningar av samma text, såväl publicerade som opublicerade. Och kanske också själva ge sig in i den svåra konsten att bestämma vilken version som är den bästa …

Värd: Hervor Sjödin