Program

Föreläsningar

Föreläsningarna ges i Missionskyrkan onsdagar klockan 14 – 16.

Föreläsningarna omfattar 2 x 45 minuter med mellanliggande paus. Entréavgiften är 50:-/person.

Under pausen erbjuder medlemmar i Missionskyrkan möjligheten att köpa kaffe/te med bröd.

Föreläsningarna annonseras i Tidningen Ångermanland under rubriken ”Föreningsnytt”.

Störningar i buss- eller tågtrafiken, akuta sjukdomar etc. kan föranleda ändringar i programmet. En god vana är därför att göra en avstämning på hemsidan under rubriken ”Program” innan Du beger Dig till Föreläsningarna.

Program höstterminen 2017

2017-09-13 Mats Jonsson

Nya Norrland

Mats Jonsson är född och uppvuxen i Bollstabruk. Birger Norman stipendiat 2017. Han har skildrat sitt liv i fem serieromaner, senast den kritikerhyllade Mats kamp (2011). Han är redaktör för tidskriften Galago, ritar i Aftonbladet ibland och har givit ut tre barnböcker. Hans senaste bok ”Nya Norrland” är en djupt personlig samtidsskildring som försöker svara på frågan ”Var uppstår Sveriges välstånd, och vart tar det vägen”?

Värd: Bertil Sundqvist

2017-10-18 Anders Fällström

Senioruniversitetet Sollefteå 5 år – jubileumsföreläsning

Hur många dimensioner lever vi i?

Sollefteåbördig rektor vid Mittuniversitetet, docent i matematik. Vi pratar om 2D, 3D, tredimensionella filmer och säger ofta att vi lever i en tredimensionell värld. Men vad menar vi egentligen med det? Kan vi säga att något är femdimensionellt och vad har vi egentligen för nytta av dimensioner? Kan det vara så att vi måste komma ut i en högre dimension för att kunna förstå vår egen?
Dagens föreläsning kommer att behandla olika frågor som har med dimensionsbegreppet att göra och vi kommer att se hur något som förefaller vara mer hypotetiska frågor för inbitna matematiker kan spela en roll i vår vardag.

Värd: Christer Persson

2017-11-08 Björn Fjaestad                                                        

De 25 intressantaste bilderna från 32 år på Forskning & Framsteg – ett urval på 1 promille.

Björn Fjæstad var i 32 år chefredaktör och vd för Forskning & Framsteg. Före dess forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, och efter pensioneringen är han verkställande redaktör på Sans magasin. Han är docent i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan och var i 15 år adjungerad professor i forskningskommunikation vid Mittuniversitetet i Östersund. Bodde från 11 till 18 års ålder i Kilforsen och gick i skola i Åsmon, Ramsele och Sollefteå

Värd: Bertil Sundqvist

2017-12-06 Jan Samuelsson                                                      

Från riksdel till självständig stat. Finland från den svenska tiden fram till självständigheten 1917

 Professor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jan bor i Härnösand, är uppvuxen i Växjö och doktorerade i Lund. Föreläsningen berör hur Finland uppstod som ett självstyrande storfurstendöme år 1809 och den fortsatta utvecklingen under 1800-talet. De dramatiska händelserna under 1900-talets början och hur Finland så småningom blev en helt självständig stat kommer att belysas.

Värd: Eva Engblom

 

Medlemssammankomst (endast medlemmar)

2017-09-22 Cecilia Jakobsson                              

OBS! fredag klockan 14-16

Toscana – Vi bekantar oss med Garfagnanadalen och Lucca

Cissi Jakobsson har under många år  anordnat resor till Italien och nu kommer hon och berättar för oss om en inte så känd del av Toscana, Garfagnanadalen i landskapets nordöstra del. Dessutom kommer hon att berätta om de hundra kyrkornas stad – Lucca.

Under Kristi Himmelsfärds helgen 2018, 9-13/5 erbjuder Cissi medlemmar i Senioruniversitetet resa till Toscana för att se allt på plats. Kostnad för resan 12 000 kronor per person. Maximalt 12 deltagare. Först till kvarn gäller. Mer information och anmälan görs direkt till Cissi senast 171031. Om resan blir övertecknad erbjuds samma resa i september 2018.

Värd: Alf Bergkvist