Föreläsningar 👨‍🎓

Bästa Medlem
Du välkomnas till vårterminen 2022 med förhoppning om en återgång till föreläsningar i Missionskyrkan. Första och andra föreläsningen är dock digital.
Senioruniversitetet tillämpar försiktighetsprincipen strikt. Samråd sker med regionens smittskyddsenhet. Självklart är du vaccinerad mot Covid samt fri från förkylningsliknande symptom när du kommer. Programmet kan förändras om Coronaläget försämras under våren. Om så sker så skickar vi omgående ut information om detta. Håll därför koll på mail, hemsida och Facebook.

Program 2022

2022-01-19 kl 14: Matti Sällberg: ”Hur framställs ett vaccin?”, digitalt inspelad föreläsning

Matti Sällberg är legitimerad tandläkare och innehar sedan år 2000 landets första professur i ämnet biomedicinsk analys vid Institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet. Hans forskargrupp, som har flera nationella och internationella samarbeten inom såväl akademi som läkemedelsindustri, kartlägger grundläggande virusmekanismer, där det yttersta målet är att finna nya behandlingsmetoder – ett forskningsfält som i dag kallas translationellt. Ett huvudintresse har varit hepatitvirus, men sedan Covid-19-utbrottet nyåret 2020 har också coronavirus stått i fokus. Därvid har Matti Sällberg som framstående ”vaccinforskare” rådfrågats flitigt i massmedia och såtillvida gjorts bekant för allmänheten.

Vår digitala värd: Stefan Ohlsson, Presentatör i Uppsala: Jan Fagius

23:e februari kl 14; Janne Nordin ”Mina bästa bilder” Digitalt föredrag

Sollefteåfotografen Janne Nordin berättar om sina bästa naturbilder. Hur dom kom till och om den teknik som är använd.

Digital värd: Stefan Ohlsson

Länk till föredraget hittar du här https://youtu.be/Vn5E4_gZPoM

30:e mars kl 14 – 16;  Olov Rolandsson: ”Diabetes”, föreläsning i Missionskyrkan

Olov Rolandsson är professor och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin  vid Umeå universitet. Hans uppdrag är ämnesföreträdare för ämnet allmänmedicin, lärare och forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Vidare är han FoU-ansvarig inom Universitetssjukvårdsenheten Familjemedicin som omfattar primärvården i Västerbotten.

Hans forskning fokuserar på diabetes, vilka dess orsaker kan vara, vad som bidrar till att komplikationer uppstår och hur man kan förebygga sjukdomen och dess följdsjukdomar.

Dagens värd: Christer Persson

18:e maj kl 14 -16: Lennart Elfgren: ”Broar”, föreläsning i Missionskyrkan, OBS ändrat datum på föreläsningen framflyttad till 18/5 från tidigare datum i april

Lennart Elfgren är senior professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, LTU. Lennart Elfgren kommer från Göteborg och har studerat på Chalmers och disputerade där 1971. Efter 9 månader vid University of California, Berkeley, kom han 1973 som universitetslektor i byggkonstruktion till den då relativt nystartade högskolan i Luleå och är professor där sedan 1984. Under senare år har han medverkat vid tillståndsbedömning och provning av flera broar, bland annat brottbelastning av en järnvägsbro i Övik 2006 och av gruvbron i Kiruna 2014.

Dagens värd: Per Fahlén

11:e maj kl 14 – 14.45: Kjell Danell: ”Vilt jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900”, föreläsning i Missionskyrkan OBS ny föreläsare, Kjell Danell ersätter Göran Ericsson som fått förhinder, föreläsning med någ

Kjell Danell, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå  SLU bidrar med kunskap om samspelet mellan vilda djur, växter och människor. Danell är professor emeritus i Wildlife Ecology vid SLU.

Dagens värd: Christer Persson

1:a juni kl 14 – 16: Glenn Sandström: ”Stora och små familjer”, föreläsning i Missionskyrkan. OBS!! Flyttad från februari.

Glenn Sandström är docent i historia med forskningsfält historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv. Han är verksam vid Institutionen för Ide- och samhällstudier, samt vid Centrum för Demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet. Han är också för närvarande affilierad forskare vid Demografiska enheten (SUDA), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och Institutet för miljömedicin (IMM)-Epidemiologi vid Karolinska institutet.

Dagens Värd: Alf Bergkvist

Årsmöte

Årsmöte hålls 2022-03-30 omedelbart efter Olov Rolandssons föreläsning.

Ekonomi
Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. De intäkter som kan skaffas beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av ekonomin.
En källa till finansiering är möjligheten att i efterskott söka bidrag från Folkuniversitetet. I övrigt bär medlemsavgifter och entréavgifter kostnaderna. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna ytterligare medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Medlemsavgiften är 100kr/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953 eller Swish till nummer 123 562 75 75 senast under mars månad. Fr o m 22-04-01 kommer stramare rutiner att tillämpas. Den som då till äventyrs inte har betalat för sig kommer att avföras ur medlemsmatrikeln. Invitationer till föreläsningar och medlemssammankomster uteblir.

Med förhoppning om en termin med inspirerande nya kunskaper!
Christer Persson
070-215 37 65