Program

Föreläsningar

Föreläsningarna ges i Missionskyrkan onsdagar klockan 14 – 16.

Föreläsningarna omfattar 2 x 45 minuter med mellanliggande paus. Entréavgiften är 50:-/person.

Under pausen erbjuder medlemmar i Missionskyrkan möjligheten att köpa kaffe/te med bröd.

Föreläsningarna annonseras i Tidningen Ångermanland under rubriken ”Föreningsnytt”.

Störningar i buss- eller tågtrafiken, akuta sjukdomar etc. kan föranleda ändringar i programmet. En god vana är därför att göra en avstämning på hemsidan under rubriken ”Program” innan Du beger Dig till Föreläsningarna.

Program höstterminen 2017 publiceras månadsskiftet augusti-september