Program

Föreläsningar

Föreläsningarna ges i Missionskyrkan onsdagar klockan 14 – 16.

Föreläsningarna omfattar 2 x 45 minuter med mellanliggande paus. Entréavgiften är 50:-/person.

Under pausen erbjuder medlemmar i Missionskyrkan möjligheten att köpa kaffe/te med bröd.

Föreläsningarna annonseras i Tidningen Ångermanland under rubriken ”Föreningsnytt”.

Störningar i buss- eller tågtrafiken, akuta sjukdomar etc. kan föranleda ändringar i programmet. En god vana är därför att göra en avstämning på hemsidan under rubriken ”Program” innan Du beger Dig till Föreläsningarna.

Program höstterminen 2018

2018-09-19 Rikard Eriksson

Vad händer med arbetskraften när företaget lägger ner?

Den svenska arbetsmarknaden är under starkt omvandlingstryck. Men trots hotfulla prognoser om att jobben i snabb takt kommer försvinna i och med ytterligare automatisering och utflyttning, finns det än så länge inga tendenser till att antalet jobb i Sverige sammantagetminskar drastiskt. Däremot döljer sammanslagna siffror för arbetsmarknaden som helhet minst två typer av omvandlingsförlopp: dels en omfördelning mellan olika typer av jobb, och dels en geografisk omfördelning där skillnaderna mellan det som brukar kallas ”land” och ”stad” blir allt tydligare. Det senare kommer vara fokus för Rikard Erikssons presentation om hur regionala faktorer påverkar möjligheten till framgångsrik omvandling efter företagsnedläggningar eller stora nedskärningar av personalstyrkan. Detta har stor betydelse för att förstå hur arbetsmarknadsdynamik omformar regioners näringslivssammansättning utifrån existerande resurser och därmed påverkar de regionala förutsättningarna för framtida sysselsättning och välfärd. Rikard är professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet och har under senare år lett ett forskningsprojekt om individuella och regionala effekter av företagsnedläggningar.

Värd: Bertil Sundqvist

2018-10-10 Mai-Lis Hellénius                                                    

Senaste nytt inom livsstil och hälsa

Mai-Lis Hellénius är professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livsstilsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har i många år forskat och undervisat om livsstilens betydelse för vår hälsa. Hon brukar kallas ”livsstilsprofessor”. I sin föreläsning berättar hon om vad aktuell forskning säger om rörelsens och kostens betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa”

Värd: Christer Persson

2018-10-24 Torbjörn Åkerstedt                                               

Sömn – vad är det, vad gör den, vad styr den, vad händer om man inte sover?

Torbjörn Åkerstedt är senior professor i psykologi på Karolinska Institutet. Har forskat kring sömnreglering, sömn och hälsa, sömnstörning och mycket annat under en väldig massa år. Gift med Ingrid, född Näsström, från Näsåker. Har tillbringat de flesta somrar sen mitten av 70-talet på svärföräldrarnas bondgård i Näsåker – en av de vackraste platserna i Sverige.

Värd: Bertil Sundqvist

2018-11-28 Ulla Gudmundsson

Nato – frälsning eller hot?

Bör Sverige bli medlem i Nato? Frågan ställs idag i svensk debatt.
Vad för slags institution är Nato? Varför bildades Nato 1949? Hur fattas besluten, vem bestämmer? Varför upplöstes inte Nato, som Warszawapakten, efter det kalla kriget?
Vad skiljer Nato från EU och FN? Hur kunde det alliansfria Sverige börja samarbeta med Nato 1994? Idag är Sverige och Finland Natos närmaste partners – vad skiljer partnerskap från medlemskap? USA är kärnan i Nato – men överlever Nato Donald Trump?

Ulla Gudmundson, diplomat och skribent, tidigare bl a analyschef i UD och biträdande chef för Sveriges Natodelegation, författare till boken ”Nato i närbild”, reder ut begreppen.

Värd: Eva Engblom

Medlemssammankomst (endast medlemmar)

2018-11-21 Studiebesök Mittuniversitetet Sundsvall

Rektor Anders Fällström välkomnar Senioruniversitetets medlemmar till Mittuniversitetet med besök vid två forskningscentra.

STC forskar kring smarta sensorer och hur dessa kan användas i allt från miljömätning till energispörsmål men även till att få fram nya batterier till bilar.

FSCN forskar kring skog och processindustri.

Resan sker med buss. Ytterligare information kommer när tidpunkten närmar sig.

Färdledare: Berndt Lindström