Program

Föreläsningar

Föreläsningarna ges i Missionskyrkan onsdagar klockan 14 – 16.

Föreläsningarna omfattar 2 x 45 minuter med mellanliggande paus. Entréavgiften är 50:-/person.

Under pausen erbjuder medlemmar i Missionskyrkan möjligheten att köpa kaffe/te med bröd.

Föreläsningarna annonseras i Tidningen Ångermanland under rubriken ”Föreningsnytt”.

Störningar i buss- eller tågtrafiken, akuta sjukdomar etc. kan föranleda ändringar i programmet. En god vana är därför att göra en avstämning på hemsidan under rubriken ”Program” innan Du beger Dig till Föreläsningarna.

Program vårterminen 2019

2019-02-13 Anneli Hamrin; Själens spegel? Något om ögats funktion och dysfunktion

Anneli Hamrin är specialist i ögonsjukdomar. Hon arbetar som överläkare vid ögonkliniken i Sundsvall. Hon ger en liten överblick när det gäller ögonsjukdomar som kan drabba oss och presenterar nya möjligheter att behandla dem.Kanske också en glimt av framtiden.

Värd: Barbro Fröst

2019-03-20 Sverker Sörlin; Angår oss antropocen?  – Berättelsen som knyter samman extremväder, klimathot och det nya politiska landskapet

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan samt ledamot av Klimatpolitiska rådet. 1993 disputerade han med avhandlingen: ”Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet”. Han är författaren bakom flera verk belysande bland annat vetenskaps-, miljö- och skogshistoria. Han har  upprätthållit gästprofessurer vid universitet i England och USA.

Antropocen är en föreslagen geologisk epok. Förslaget har fått stort genomslag under 2000-talet. Antropocen kännetecknas av att mänskligheten utövar större påverkan på vår planet än vad naturkrafterna gör. I en av sina böcker menar Sverker Sörlin att antropocen utgör en enorm utmaning – men även en möjlighet att skapa en sundare självförståelse.

Värd: Christer Persson

2019-04-10 Lena Eskilsson; Kvinnlig rösträtt: Kvinnorörelsens långa väg mot frihet, jämlikhet och systerskap
Lena Eskilsson är docent i idéhistoria. Hon disputerade på en avhandling om Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och har därefter ägnat sitt forskarliv åt kvinno- och genushistoria samt fritidens och friluftslivets idéhistoria.

Värd: Christer Persson

2019-05-22 Ulf Beijbom; Vilhelm Moberg, Småland och Amerika

I samband med grundandet av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö lärde dess förste chef Ulf Beijbom, emigrantforskare uppvuxen i Sollefteå, känna Moberg, som donerade samlingen kring utvandrarromanen till institutets Mobergrum. 2015 gav Beijbom ut sin andra bok om Moberg och det är kring denna han kommer att tala. Efter disputationen i Uppsala på avhandlingen ”Swedes in Chicago” har Beijbom, vid sidan av chefskapet på Utvandrarnas hus och en tvåårig period som visiting professor i Seattle, skrivit ett trettiotal böcker kring utvandringen och Svensk-Amerika. Den sista kom 2018.  1988 utnämndes han till professor h.c. och är aktiv pensionär sedan 2002.

Värd: Hervor Sjödin

Medlemssammankomst (endast medlemmar)

2019-06-05 Besök Nationalmuseum Jamtli, Östersund

Bussresa med guidad tur till Nationalmuseum Jamtlis nya utställning som invigs i slutet av maj. Lunch intas på Jamtli, betalas av deltagare. Kompletterande information kring anmälan och tidsplanering kommer under våren.

Färdledare: Bertil Sundqvist